Column: Juristen klaar voor de 21ste eeuw?

Column: Juristen klaar voor de 21ste eeuw?

In onderwijsland wil men studenten klaarstomen voor de eeuw waarin machines veel werk gaan overnemen. Studenten moeten 21ste-eeuwse vaardigheden bijgebracht worden om te kunnen 'overleven'. Dit geldt niet alleen voor mbo'ers, maar ook voor rechtenstudenten. Sterker, ook voor werkende juristen onder de 50. Delen van hun werk zullen immers voor hun pensioen al wezenlijk anders zijn.