NVvR: tekort aan rechters dreigt

NVvR: tekort aan rechters dreigt

De rechtspraak kampt met een capaciteitsprobleem: de komende twee jaar komt men 227 rechters tekort. Afgezet tegen de 2.360 rechters die Nederland telt, is dit aantal navenant. Dat constateerden de Raad voor de rechtspraak en zeventien presidenten van gerechten. Dagblad Trouw kreeg een vertrouwelijk gespreksverslag in handen.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen