De belangrijkste jurisprudentie van 2016

De belangrijkste jurisprudentie van 2016

Op Recht.nl worden maandelijks overzichten gepubliceerd van de gerechtelijke uitspraken die het meest besproken werden in de juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2016 was deze uitspraak, waarin de Hoge Raad eigendom onder opschortende voorwaarde erkende en daarmee de positie van financiers versterkte. Die zaak werd in maar liefst 18 vaktijdschriften besproken.