Afscheid van de klassieke gerechtelijke procedure?

Afscheid van de klassieke gerechtelijke procedure?

Beslechting van geschillen door de rechterlijke macht is geen vanzelfsprekendheid meer: inmiddels heeft zich een keur aan alternatieven aangediend. Nemen we op termijn afscheid van de klassieke gerechtelijke procedure? Deze vraag wordt in preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging belicht vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk oogpunt.