Afscheid van de klassieke gerechtelijke procedure?

Afscheid van de klassieke gerechtelijke procedure?

Beslechting van geschillen door de rechterlijke macht is geen vanzelfsprekendheid meer: inmiddels heeft zich een keur aan alternatieven aangediend. Nemen we op termijn afscheid van de klassieke gerechtelijke procedure? Deze vraag wordt in preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging belicht vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk oogpunt.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen