Jaarverslag Hoge Raad 2016

Jaarverslag Hoge Raad 2016

De Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid en is terughoudender met zaken waarin men geen constructieve rol kan spelen, zo blijkt uit het jaarverslag. De Hoge Raad is voorts blij met de mogelijkheid principiële vragen te kunnen gaan stellen aan het EHRM over de uitleg van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.