Wetswijzigingen 1 juli 2017

Wetswijzigingen 1 juli 2017

Per 1 juli worden diverse wetswijzigingen van kracht, waaronder de verlaging van de minimumloonleeftijd van 23 naar 22 jaar, ingrijpende nieuwe arbo-regels en een verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers.