Column: Rechter gij zult wel/niet twitteren

Column: Rechter gij zult wel/niet twitteren

Rechters twitteren, maar is dat verstandig, wat het doel ook is? Een raadsheer van de Hoge Raad stelt dat de Rechtspraak baat heeft bij vertegenwoordigers op het internet. Anderen vinden Twitter in ieder geval geen goed medium om wantrouwende burgers meer vertrouwen te geven in het rechtsbedrijf. Een ding is zeker, data-analisten zullen er blij mee zijn, want hoe meer bekend is van een rechter hoe beter algoritmes kunnen voorspellen hoe een rechter zal gaan beslissen.