De rechtspraak in de toekomst: vier scenario's

De rechtspraak in de toekomst: vier scenario's

Meerjarenplannen en agenda's die periodes van 4 jaar beslaan bestonden al, maar de Rechtspraak denkt ook na over haar plaats in de maatschappij op langere termijn. Via 'scenarioplanning' wilde men zicht krijgen op mogelijke ontwikkelingen. Dit leidde tot vier vergezichten: de versplinterde jungle, democratuur, decentrale commune en stabiele solidariteit.