Herindeling Rechtspraak nog geen doorslaand succes

Herindeling Rechtspraak nog geen doorslaand succes

De Wet herziening gerechtelijke kaart heeft nog maar beperkt gebracht wat men voor ogen had. Een commissie onderzocht de kwaliteit van de wet waarmee het aantal rechtbanken in 2013 werd teruggebracht naar 11 (was 19) en het aantal gerechtshoven naar 4 (was 5). Een punt van zorg is de toename van het aantal verstekzaken, waarvan vermoed wordt dat dit komt door de gemiddeld grotere reisafstand tot gerechtsgebouwen.