Bijna 3.000 rechtszaken doorverwezen naar mediator in 2017

Bijna 3.000 rechtszaken doorverwezen naar mediator in 2017

Rechters en officieren van Justitie hebben betrokkenen vorig jaar in 2.977 rechtszaken naar een mediator verwezen. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken (1.668) en in strafzaken (946). Partijen komen er in 60 procent van de mediationtrajecten samen uit.
In hoeverre zijn de rechtsstatelijke kernwaarden onafhankelijke rechtsbescherming, legaliteit (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) en scheiding van machten gewaarborgd als het gaat om buitengerechtelijke geschiloplossing?