Kritiek op e-Court

Kritiek op e-Court

Bijna alle zorgverzekeraars hebben e-Court via hun algemene voorwaarden bevoegd gemaakt in geval van geschillen. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden zet kanttekeningen bij de rechtsgeldigheid van zo'n e-court-beding. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zet vraagtekens bij de waarborging van belangen van schuldenaren.