Column: Weg met het juridische tijdschrift, leve het blog!?

Column: Weg met het juridische tijdschrift, leve het blog!?

Voegt een juridisch tijdschrift, dat vaak lange tijd na een juridische ontwikkeling verschijnt, nog iets toe aan datgene wat via de verschillende blogs al geventileerd is over de betreffende gebeurtenis? Niet of nauwelijks. Maar hoe betrouwbaar zijn blogs?