Jaarverslag Hoge Raad 2017

Jaarverslag Hoge Raad 2017

Om voldoende armslag te hebben voor de rechtsontwikkeling en ten behoeve van de rechtseenheid is het van belang dat de Hoge Raad selectief met schaarse tijd omgaat. Bij de afdoening van zaken vindt daarom een prioriteitstelling plaats. Drie instrumenten die de Hoge Raad daarbij inzet zijn artikel 80a RO ('selectie aan de poort'), artikel 81 RO (afdoening zonder inhoudelijke motivering) en beantwoording van prejudiciële vragen van rechtbanken en gerechtshoven, zodat minder zaken op des Hogen Raads bordje belanden. Nieuw zijn de zogenoemde 'signalen aan de wetgever': in 2017 is de Hoge Raad structureel melding gaan maken van door hem geconstateerde juridisch-technische onvolkomenheden in wet- en regelgeving.