Preadviezen NJV 2018: Bespiegelingen over opleiding en vorming van juristen

Preadviezen NJV 2018: Bespiegelingen over opleiding en vorming van juristen

De juridische opleidingen van de universiteiten zijn de afgelopen jaren minder uniform geworden en zijn zich ook minder (exclusief) op de togaberoepen gaan richten. De onderstaande bundel met preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) gaat onder meer in op de vraag welk deel van de juridische opleiding in de universitaire fase en welk deel daarna (bijvoorbeeld tijdens de advocaat-stage) moet worden verzorgd.