Gedoe over rechtsbijstandverzekeringen

Gedoe over rechtsbijstandverzekeringen

Sinds de zaak Sneller tekent zich een verschuiving af van het model van de 'naturapolis', waarbij de rechtsbijstandverzekeraar zoveel mogelijk werkt met eigen juristen, naar de 'restitutiepolis', waarbij de verzekerde zelf een rechtsbijstandverlener kiest. Die verschuiving gaat niet van harte.