Uitleg van rechtshandelingen: kan het eenvoudiger?

Uitleg van rechtshandelingen: kan het eenvoudiger?

De rechtspraak met betrekking tot de uitleg van rechtshandelingen wordt als complex ervaren. In dit artikel worden voorstellen tot vereenvoudiging en verduidelijking gedaan. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de Haviltex-maatstaf, de cao-norm en de verschillende nuances op het gebied van de uitleg van onderhandelingen in rechtspraak van de Hoge Raad.