Rechter in de marge?

Rechter in de marge?

Veel delicten worden tegenwoordig met bestuursrechtelijke procedures gesanctioneerd. Dergelijke buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft de afgelopen decennia zozeer een vlucht genomen, dat inmiddels kan worden gesproken van naast elkaar bestaande sanctiestelsels. De afkalvende positie van de rechter daarbij baart zorgen, zo blijkt uit dit themanummer van tijdschrift Justitiële Verkenningen. Als het gaat om de rechtsbescherming, de waarheidsvinding en de beoordeling van de kwaliteit van bewijsmiddelen is het de vraag of die voldoende aandacht krijgen in buitengerechtelijke procedures.