Motieven van rechtzoekenden om (niet) naar de civiele rechter te stappen

Motieven van rechtzoekenden om (niet) naar de civiele rechter te stappen

Wat zijn de motieven van burgers om naar de civiele rechter te stappen? Het gangbare beeld van de tamelijk zelfredzame homo juridicus die informatie verzamelt, zich voorbereidt en een rationele afweging maakt, moet worden aangevuld met twee andere typen rechtzoekenden: de 'rechtvaardigheidzoeker' en de 'ontgoochelde'—die de keus voor een rechtsgang op andere gronden maken.