Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Dit plan geeft een nieuwe digitaliseringsoplossing voor de Rechtspraak, volgend op het vooralsnog mislukte KEI-project. De nieuwe oplossing gaat uit van het stapsgewijs realiseren van digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak voor procespartijen en procesvertegenwoordigers in alle zaakstromen voor civiel recht en bestuursrecht. Binnen enkele jaren moet berichten- en stukkenuitwisseling tussen partijen, zaaksbetrokkenen en gerechten alsnog digitaal kunnen plaatsvinden overeenkomstig het digitaliseringsregime van de KEI wetgeving. Pas op langere termijn wordt digitaal procederen verplicht gesteld.