De belangrijkste jurisprudentie van 2018

De belangrijkste jurisprudentie van 2018

Recht.nl houdt voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 100 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2018 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over de executoriale verkoop van aandelen door een pandhouder. Die zaak werd in maar liefst 17 tijdschriften besproken.