Jaarverslag Hoge Raad 2018

Jaarverslag Hoge Raad 2018

In dit verslag wordt een aantal beschouwingen gegeven over 2018, waarbij de rechtsontwikkeling en de maatschappelijke betekenis van de Hoge Raad centraal staan. Per rechtsgebied wordt vervolgens een klein aantal belangrijke arresten beschreven.
In zogenoemde 'signalen aan de wetgever' gaat de Hoge Raad in op juridisch-technische onvolkomenheden in wet- en regelgeving waar hij bij de behandeling van zaken tegenaan loopt. Als de tekortkoming van voldoende belang is, geeft men dit nu explicieter terug aan de wetgever: via arresten en via het jaarverslag. In 2018 heeft de Hoge Raad in tien arresten een dergelijk signaal afgegeven.