Vrije digitale toegang tot alle rechtspraak - weg met Kluwers betaalmuur

Vrije digitale toegang tot alle rechtspraak - weg met Kluwers betaalmuur

Sinds 2000 worden de uitspraken van de Hoge Raad gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Voor teksten van uitspraken van vóór 2000 zijn wij aangewezen op de databanken van Wolters Kluwer. Deze heeft er echter een betaalmuur voor gezet. De inhoud van die rechtspraak—annotaties behoren hier niet toe—behoort tot het publieke domein: slechts op het zetsel en de opmaak heeft Kluwer een auteursrecht. Een eeuw lang heeft Kluwer een goede boterham verdiend met het verkopen van publieke informatie die zij gratis kreeg van de Hoge Raad en zijn parket. Het is tijd om iets terug te doen.