Rechtspraak: in 2024 papierloos procederen in civiele en bestuursrechtelijke procedures

Rechtspraak: in 2024 papierloos procederen in civiele en bestuursrechtelijke procedures

De Rechtspraak pakt de digitaliseringsdraad weer op, na het in 2018 jammerlijk gesneefde project Kwaliteit En Innovatie rechterlijke macht (KEI). Project Digitale Toegankelijkheid is de nieuwe naam voor het digitaliseringstraject, dat zich moet voltrekken in de periode 2021–2024.
Het doel is—wederom—papierloos procederen in civiele en bestuurszaken, naar circa 900.000 zaken per jaar in 16 'zaakstromen'. Het indienen van zaken, de uitwisseling van en inzage in processtukken en correspondentie met de Rechtspraak moeten eind 2024 volledig digitaal verlopen.