Column: Voorstel cookiewet vraagt om moeilijkheden

Column: Voorstel cookiewet vraagt om moeilijkheden

De formulering van het voorstel voor een nieuwe cookiewet deugt niet. Het vraagt om moeilijkheden en verhoogt de kansen op rechtszaken over de invulling van te vage termen in deze nieuwe wet. Met onnodige werkdruk voor de rechterlijke macht tot gevolg en de kans dat de wet aan haar doel voorbij schiet. Is er een betere oplossing voor webwinkels en gebruikers?