Bezuinigingen op strafadvocatuur blijken oneigenlijk

Bezuinigingen op strafadvocatuur blijken oneigenlijk

In een interview met De Groene Amsterdammer schetst voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven zijn onvrede over het feit dat het invoeren van minimumstraffen hem niet gelukt is.
'Toen heb ik mij toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde te bereiken. Als je een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.' Dit leidde, niet verwonderlijk, tot beroering.