Jaarverslag 2019 Hoge Raad: rechtsvormende uitspraken

Jaarverslag 2019 Hoge Raad: rechtsvormende uitspraken

De Hoge Raad oordeelt bijna per definitie in zaken op de scheidslijn tussen rechterlijke en wetgevende bevoegdheden. Dat was zeker ook in 2019 het geval—en niet alleen in de zaak Urgenda. In dit jaarverslag komen zaken aan de orde die recent een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vorming van het recht.