400 standaardarresten Hoge Raad

400 standaardarresten Hoge Raad

De Hoge Raad heeft weer een aantal 'oude' arresten (van vóór 2000) gepubliceerd. Het gaat omóonder meeróde civiele arresten Frascati Ensemble (1914), Quint/Te Poel (1959), Harmonisatiewet (1989), Van Geest/Nederlof (1990/1991) en Wrongful birth (1997), de strafarresten Aflatoxinepinda's (1993), Zwolsman (1995) en Pikmeer I (1996) en de fiscale arresten Boete is 'criminal charge', art. 6 EVRM (1990), Boete na transactie voor hetzelfde feit (1990) en Ontvanger aansprakelijk voor inspecteur (1990). In totaal zijn in een jaar tijd circa 400 standaardarresten gepubliceerd op Rechtspraak.nl.