Symposium/webinar: Where law meets business valuation

Symposium/webinar: Where law meets business valuation

De afgelopen decennia heeft business valuation zich ontwikkeld tot een bloeiend specialisme. De betekenis ervan voor de juridische theorie en praktijk is echter nog onderbelicht. Dit thema wordt uitgediept vanuit het vennootschaps-, schadevergoedings- en insolventierecht.