Wetten.nl - zoeken in de volledige Nederlandse wetgeving

De overheid biedt de volledige Nederlandse wetgeving kosteloos online aan, via de site Wetten.nl. De website biedt een scala aan zoekmogelijkheden. Zo kunt u naast zoeken op trefwoorden in tekst en/of titel ook zoeken op artikelnummer.
Heeft u een wet of koninklijk besluit gevonden dan kunt u door linksboven op de blauwe 'i' te klikken een overzicht krijgen van gedelegeerde regelgeving, alle wetsartikelen die verwijzen naar de gevonden regeling en een chronologisch overzicht krijgen van wijzigingen van de regeling in kwestie.
Het is mogelijk wetten te bewaren/op te slaan. Door op het diskette-symbool te klikken dat naast iedere wet staat, kunt u de tekst downloaden (in platte tekst of HTML/webopmaak).
Last but not least kunt u zoeken naar 'oude' versies van wetten. Door een datum na 01-05-2002 te kiezen (rechtsboven op de homepage van Wetten.nl) krijgt u de versie van de wet voorgeschoteld zoals die was op een bepaalde dag in het (nabije) verleden. Lees om effectief te kunnen zoeken eerst \\L1de handleiding.

OfficiëleBekendmakingen.nl

Het Staatsblad en de Staatscourant zijn de enige publicaties waarin inwerkingtreding van wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen, Koninklijke Besluiten en algemeen verbindende voorschriften door het Rijk worden bekendgemaakt. Op deze (overheids)site vindt u de officiële publicaties uit de Staatscourant en het Staatsblad.

Staten-Generaal Digitaal

Op de website Staten-Generaal Digitaal staan alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1974-1975 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in de periode tot 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd.