Informatie voor auteurs

Informatie voor auteurs


Als juridische auteur wilt u graag dat uw stukken gelezen worden. En wellicht niet alleen door de relatief kleine kring van abonnees van een vaktijdschrift. De Recht.nl-deeldienst biedt u de mogelijkheid om uw juridische artikelen op aanvraag te delen met een breed publiek.

Recht.nl bereikt maandelijks circa 100.000 mensen; merendeels juridische professionals, rechtzoekenden en studenten. Wij stellen hen in de gelegenheid artikelen aan te vragen - en u om uw artikelen te delen.

Uw auteursrecht
U mag een kopie van uw artikelen verstrekken aan geïnteresseerden. Althans, als u het auteursrecht niet heeft overgedragen aan de uitgever van het tijdschrift waar het oorspronkelijk in verschenen is. Een eventuele overdracht van uw auteursrecht dient te geschieden bij akte (art. 2 Aw). Dat kan dus alleen expliciet en met uw medeweten gebeurd zijn. Zo niet, dan is delen toegestaan.

Uw persoonlijkheidsrecht
Maar ook als u uw auteursrecht wél heeft overgedragen, mag u geïnteresseerden de beschikking geven over uw teksten indien u bij de overheid, een universiteit of een hogeschool werkt. U mag uw artikelen dan op grond van art. 25fa Aw 'na een redelijke termijn' om niet beschikbaar stellen aan het publiek.

Wat is een redelijke termijn?
De universiteiten hanteren hiervoor een half jaar. Recht.nl sluit zich hierbij aan en assisteert u zes maanden na initiële publicatie graag bij het beschikbaar stellen van uw artikelen en annotaties.

Wij vragen geen vergoeding voor deze dienst; noch aan auteurs, noch aan lezers.

Uw keuze
Uiteraard is de keuze om uw artikel al dan niet te delen geheel aan u. Wilt u niet delen, mailt u ons dan even. Wij verwijderen de knop 'artikel opvragen' dan bij alle door u geschreven artikelen.

Heeft u vragen over deze dienst, aarzel dan niet ons een bericht te sturen.