Wat kan een mediator voor mij betekenen?

Wat kan een mediator voor mij betekenen?

Het is eenvoudig uit te leggen wat een mediator voor u kan betekenen. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die een waardevolle ondersteuning kan bieden bij eenvoudig op te lossen conflicten zoals arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid. Deze persoon brengt de betrokken bij elkaar om een open overlegstructuur te vormen die de partijen de ruimte biedt om samen de oplossingen voor een conflict te formuleren. De uiteindelijke oplossing zal dus door de betrokkenen zelf worden vormgegeven, maar een mediator biedt de waardevolle ondersteuning deze doelstelling te kunnen realiseren. Mediators bieden precies de ondersteuning die veel mensen nodig hebben om een conflict weg te nemen.

De rol van een mediator

Een  mediator heeft een volledig neutrale rol bij de begeleiding in een mediationtraject. Dit is van groot belang aangezien alle betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van dezelfde mediator. Deze persoon kan gezien worden als een gespreksleider en procesbewaker bij het vinden van oplossingen maar hierbij wel volledig onafhankelijk blijven. Er is bij een mediationtraject dan ook geen sprake van vertegenwoordiging of het behartigen van belangen. Hiermee is mediation sterk onderscheidend ten opzichte van andere vormen van juridische dienstverlening. Een ander groot verschil tussen mediation en andere juridische vormen is dat er gedurende het traject niet of nauwelijks inhoudelijk wordt ingegaan op de situatie maar er vrijwel uitsluitend gericht wordt op het vinden van oplossingen. Mediation is hiermee een zeer toekomstgerichte keuze. 

Naast de ondersteunende rol kunnen de betrokkenen uiteraard ook bij een mediator terecht met al hun vragen en onduidelijkheden die gerelateerd zijn aan de situatie en over de procedure die doorlopen moet worden bij het mediationtraject. Indien gewenst neemt een mediator ook een groot deel van de juridische kant van de procedure uit handen zoals bij een echtscheidingsprocedure het geval kan zijn. Dit onderstreept het grote belang dat de betrokkenen kiezen voor een mediator die gespecialiseerd is op het gebied waarin een conflict heeft plaatsgevonden.

Opleidingen voor mediators

Hoewel mediation tot de juridische sector behoort, is het bieden van begeleiding in een mediationtraject niet voorbehouden aan mensen met een juridische achtergrond zoals  advocaten en juristen. Ook managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars (die vaak met conflicten te maken hebben) kunnen de rol van mediator vervullen. Het is echter wel goed om te weten dat iedereen zich als mediator mag profileren zonder de verplichting te hebben om specifieke diploma’s en andere bewijzen van vaardigheden te behalen. Daarom is het van groot belang om te kiezen voor een mediator die een nationale MfN- of een internationale ADR erkenning hebben. Dit zijn erkende kwaliteitslabels voor mediators.

Waarom het lastig is om een geschikte mediator vinden

Judex,nl is gespecialiseerd op juridisch gebied en houdt zich bezig met het verstrekken van waardevolle informatie en nuttige inzichten aan mensen die de intentie hebben om gebruik te maken van juridische dienstverlening. Op deze manier bieden we de benodigde transparantie in een sector die voor veel mensen lastig te doorgronden is. 

Op onze website vindt u het antwoord op veel praktische vragen zoals:

Naast deze informatievoorziening onderhouden we een netwerk van mediators die voldoen aan de strenge eisen die we hieraan stellen. Uiteraard brengen we rechtzoekenden desgewenst in contact met deze mediators om deze personen in de gelegenheid te stellen om een veilige keuze te maken. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.