Wat doet een echtscheidingsmediator?

Wat doet een echtscheidingsmediator?

Mediation is een vorm van het doorlopen van een echtscheidingsprocedure waarbij de scheidende partners ondersteuning krijgen bij het maken van afspraken die van belang zijn bij het opstellen van rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten (een vaststellingsovereenkomst). Een echtscheidingsmediator biedt een waardevolle ondersteuning door persoonlijke begeleiding te bieden gedurende het gehele proces. Deze persoon vervult een veelzijdige rol in dit proces om het voor het scheidend stel mogelijk te maken dat ze een scheidingsprocedure zo soepel mogelijk kunnen doorlopen.

De achterliggende gedachte van mediation

Om inzicht te krijgen in de taken die een mediator vervult en de rol die deze persoon hierbij inneemt, is het goed om de stappen die gezet worden in een mediationproces te belichten. De doelstelling van mediation is immers dat de scheidende partners gezamenlijk de scheidingsprocedure doorlopen en in goed onderling overleg de afspraken maken en de stappen te zetten die nodig zijn om een huwelijk te ontbinden. 

Mediation heeft dan ook voor een deel een zelfstandig karakter aangezien de uiteindelijke beslissingen die in dit proces genomen worden door het stel zelf genomen wordt en hierbij géén sprake is van afvaardiging. Als een mediation traject succesvol doorlopen kan worden, zal er uitsluitend slechts minimaal gebruik worden gemaakt van de diensten van de rechter en is het voor de partners niet noodzakelijk om zich individueel te laten vertegenwoordigen door advocaten. Hierdoor wordt er uiteraard een aanzienlijke kostenbesparing gedaan. Mediation is dan ook de meest voordelige vorm van scheiden. De bereidheid van de beide partners om gezamenlijk het traject te doorlopen is uiteraard wel een essentiële voorwaarde om voor mediation te kunnen kiezen. Daarnaast kan de ontstane situatie uiteraard niet te gecompliceerd zijn.

De rol van echtscheidingsmediators

Doordat de scheidende partners gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een echtscheidingsmediator is het van groot belang dat deze persoon volledig neutraal blijft. Echtscheidingsmediators hebben dan ook een begeleidende rol en niet een oordelende rol. Zoals aangegeven, is er ook geen sprake van afvaardiging of vertegenwoordiging. De neutrale rol van de mediator is essentieel gedurende het proces om te voorkomen dat een van de partners het vertrouwen in een mediator verliest en ervoor kiest om te stoppen met deze procedure. In dat geval zal het scheidende stel volledig opnieuw moeten beginnen met het doorlopen van het traject en in veel gevallen toch de keuze maken voor individuele juridische afvaardiging.  

De taken van een mediator bij echtscheidingen 

De mediator heeft gedurende dit proces diverse taken te verrichten. De belangrijkste taak van deze persoon is uiteraard het bieden van begeleiding in de procedure. Dit kan bestaan uit het ter beschikking stellen van echtscheidingsdocumenten en het controleren van de ingevulde documenten maar ook uit het ondersteunen bij de totstandkoming van afspraken. In dit laatste geval zal de mediator aansluiten als derde gesprekspartner bij de overleg sessies die de partners onderling hebben. De mediator zal dan de rol van gespreksleider, procesbewaker en  bemiddelaar op zich nemen en uiteraard bijspringen als de scheidende partners zelf dreigen vast te lopen gedurende de procedure. Uiteraard zal een mediator beschikbaar zijn om eventuele vragen of onduidelijkheden van de betrokkenen te beantwoorden en weg te nemen. 

Een andere belangrijke taak van een mediator is het bieden van begeleiding gedurende het traject als de juridische stappen moeten worden doorlopen. Het is in Nederland wettelijk gezien (nog) niet mogelijk om zonder de hulp van een rechter een scheidingsprocedure te doorlopen. Een verzoek tot echtscheiding zal dus altijd via een rechter gaan. Een mediator zal zorg dragen dat het verzoek tot echtscheiding bij een rechtbank wordt ingediend en zal ervoor zorgdragen dat de scheiding uiteindelijk wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Indien u met hulp van een mediator wilt scheiden, kunt u zich hiervoor wenden tot de experts van Judex.nl. Zij kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen