Hoe verloopt mediation?

Hoe verloopt mediation?

Er zijn diverse manieren om een scheidingstraject te doorlopen. Naast de keuze om als scheidende partners gebruik te maken van afzonderlijke advocaten, kan er gekozen worden voor mediation. Dit is een moderne vorm van scheiden waarbij het stel samen de afspraken maakt die van belang zijn om een huwelijk te ontbinden. In dit artikel gaan we dieper in hoe mediation verloopt en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden.

Verschil mediation ten opzichte van andere vormen van scheiden  

Mediation is in veel opzichten sterk onderscheidend ten opzichte van andere vormen van juridische dienstverlening. Het grote verschil is dat het scheidende stel uiteindelijk zelf tot afspraken komt die voor dit proces van belang zijn en zullen worden opgesteld in de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten (bestaande uit een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan). Het stel maakt hiervoor gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator.

De taak van een echtscheidingsmediator is om scheidende stellen te begeleiden bij het vormgeven van hun onderlinge afspraken. Deze persoon heeft hierin uiteraard een volledig neutrale rol. Er is bij mediation immers geen sprake van afvaardiging of vertegenwoordiging zoals bij andere juridische diensten wel het geval is. Een mediator kan dus fungeren als een gespreksleider, een bemiddelaar en een procesbewaker. Daarnaast zorgt een mediator voor begeleiding gedurende (de juridische kant) van het traject en kunnen de scheidende partners altijd bij een mediator terecht bij vragen of onduidelijkheden.

Factoren die van invloed zijn op het verloop van mediation

Scheidende partners kunnen een aantal keuzes maken die betrekking hebben op het doorlopen van een mediationtraject. Dit traject kan immers op verschillende manieren worden doorlopen. De voornaamste keuze hierin is de keuze tussen een fysiek traject, waarbij er een of meerdere afspraken kunnen worden gemaakt op het kantoor van de mediator of een traject op afstand. Bij dit locatieonafhankelijke traject wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van online communicatiemogelijkheden. 

Deze bovenstaande opties hoeven niet zo strikt genomen te worden als ze hierboven worden voorgespiegeld. Veel echtscheidingsmediators bieden ook een combinatiepakket aan. In de praktijk komt het erop neer dat het kennismakingsgesprek en het uiteindelijk zetten van de handtekeningen op locatie plaatsvindt maar dat er gebruik wordt gemaakt van de online mogelijkheden om de tussentijdse gesprekken vorm te geven om de efficiëntie en een soepele voortgang van een traject te bevorderen. De keuze om een kennismakingsgesprek juist wel fysiek in te vullen wordt bewust genomen om een persoonlijk karakter aan het traject te geven. Zowel scheidende stellen als echtscheidingsmediators hechten hier veel waarde aan.

Het verloop van een mediationtraject

Ook met betrekking tot het verloop van mediation en de intensiteit van de ondersteuning van een mediator zijn diverse keuzes te maken die de mediator bij een kennismakingsgesprek aan het stel zal voorleggen. 

Er kan voor gekozen worden om een traject na instructie van de mediator volledig zelfstandig te doorlopen maar er kan ook een keuze gemaakt worden gebruik te maken van begeleiding van een mediator bij iedere stap die in dit proces wordt gezet. Bij deze laatste keuze zullen er meerdere gesprekken met de mediator plaatsvinden maar ook in dit geval kan het scheidende stel het tempo van het doorlopen van het traject zelf bepalen.

Op het moment dat alle afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, zal de mediator ervoor zorgdragen dat het verzoek voor echtscheiding bij een rechtbank wordt ingediend en dat het vonnis van de rechter uiteindelijk wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waarmee de scheiding officieel een feit is.

De beste manier om een geschikte echtscheidingsmediator vinden 

Er zijn een groot aantal echtscheidingsbemiddelaars die hun diensten aanbieden. Dit maakt de keuze voor een geschikte echtscheidingsbemiddelaar niet eenvoudig, zeker gezien het feit dat de juridische sector een erg gecompliceerde structuur heeft. Dit maakt het voor buitenstaanders erg lastig om een goed beeld te vormen over de werkwijze en de prijsstelling van een specifieke echtscheidingsmediator. 

Judex.nl is gespecialiseerd op juridisch gebied en houdt zich bezig met het informeren en bieden van inzichten aan scheidende stellen die de intentie hebben om gebruik te maken van juridische dienstverlening. Om partners die de intentie hebben om te scheiden in contact te laten komen met geschikte mediators, hebben we een netwerk opgebouwd van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die in onze ogen een goede werkwijze hebben en redelijke prijsstelling hanteren. Op deze manier kunnen we rechtzoekenden een veilige keuze garanderen. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen