Mediator zoeken, waar beginnen?

Mediator zoeken, waar beginnen?

Mediation is een zeer veelzijdige vorm van juridische dienstverlening die de laatste tijd sterk in populariteit is toegenomen. Er zijn dan ook veel partijen die mediation aanbieden. Deze ruime keuzemogelijkheden lijken zeer praktisch voor rechtzoekenden maar het tegendeel is het geval. De juridische sector heeft immers een zeer gecompliceerde structuur waardoor het maken van een overwogen keuze niet eenvoudig is en het vergelijken van de verschillende opties erg tijdrovend is. 

Veelzijdigheid aan situaties om mediation in te zetten

Mediation is een vorm van conflicthantering of het doorlopen van een echtscheidingsprocedure waarbij de betrokkenen of de scheidende partners worden samengebracht en de mogelijkheid wordt geboden om gezamenlijk (met behulp van begeleiding van een mediator) de oplossingen te formuleren die nodig zijn om een conflict weg te nemen of afspraken te maken die van belang zijn voor de ontbinding van een huwelijk. 

Er zijn diverse situaties te benoemen waarbij een mediationtraject kan worden doorlopen. Hierbij kan gedacht worden aan arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid. 

Eisen aan een mediator

Hoewel mediation onder de juridische dienstverlening valt, is het aanbieden van begeleiding in een mediationtraject niet voorbehouden aan mensen met een juridische achtergrond. Ook managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars (die vaak met conflicten te maken hebben) kunnen de rol van mediator vervullen. Dit is dan ook de reden dat veel grotere bedrijven, instellingen of overheden vaste mediators in dienst hebben om ondersteuning te bieden bij ontstane conflicten. 

Het is hierbij wel van belang dat deze mensen een goede vooropleiding hebben gevolgd die erkend is door de MfN, de Mediatorsfederatie Nederland. Iedere persoon mag zich immers wettelijk gezien als mediator profileren zonder hiervoor in bezit te zijn van de benodigde diploma’s of andere bewijzen van vaardigheden. Een nationale MfN- of een internationale ADR erkenning kan gezien worden als belangrijke onderscheidende waarde voor mediators.  

Na het succesvol afronden van de MfN basisopleiding voor mediators kan er zelfs gekozen worden voor een lesprogramma dat mogelijkheden biedt voor specialisatie in niches als een zakelijk-, arbeids-, strafzaken-, gezondheidszorg-, overheid-, of familie mediator. Tevens zijn er opleidingen die gericht zijn op conflicthantering voor HR medewerkers of een geaccrediteerde opleiding voor interne- en externe vertrouwenspersonen.  

Waarom er sprake is van een groot aanbod van mediators

Mediation biedt veel praktische voordelen die op een uitstekende manier aansluiting biedt op de huidige ondersteuningsbehoeften van veel mensen. Dit verklaart niet alleen de toenemende vraag naar mediation maar ook waarom steeds meer  advocaten, mediators en andere professionele aanbieders ervoor gekozen hebben om mediation in hun dienstenpakket op te nemen. Hoewel dit in eerste instantie een gunstige ontwikkeling voor rechtzoekende lijkt, is het tegendeel het geval. De juridische sector is immers niet erg transparant en heeft een gecompliceerde structuur. Hierdoor ervaren veel rechtzoekenden het als struikelblok om een overwogen keuze voor een geschikte mediator te kunnen maken. 

Netwerk van Judex als u op zoek bent naar een geschikte mediator 

Judex.nl heeft een netwerk van mediators opgebouwd om rechtzoekenden te helpen bij het maken van een overwogen en veilige keuze. De mediators uit ons netwerk voldoen aan de strenge eisen die wij stellen met betrekking op de nationale MfN- of internationale ADR erkenning, de werkwijze en prijsstelling. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.