Mogelijkheden om gebruik te maken van online mediation

Mogelijkheden om gebruik te maken van online mediation

Mediation is een vorm van juridische dienstverlening die kan worden toegepast in een veelzijdigheid aan situaties. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om een mediationtraject te doorlopen. Naast het maken van fysieke afspraken is het online scheiden een uitstekend alternatief. Zoals de naam al aangeeft wordt de begeleiding bij online mediation uitsluitend aangeboden via digitale communicatiemiddelen (zoals videobellen) en worden er geen fysieke afspraken gemaakt. In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden van online mediation bij scheiden.


Belangrijkste voordelen van online scheiden

Online mediation wordt ook wel online scheiden genoemd. Hierbij zullen de scheidende partners gezamenlijk de scheidingsprocedure doorlopen en de afspraken formuleren die van belang zijn om een huwelijk te ontbinden. Zij maken hierbij op afstand gebruik van de begeleiding die een  mediator aanbiedt. Dit is zeker mogelijk gezien het feit dat de huidige digitale communicatiemiddelen dusdanig geavanceerd zijn dat het onderscheid tussen fysiek- en digitaal contact niet erg groot meer is. 

Er zijn een aantal redenen te benoemen om te kiezen voor online mediation. Voor veel mensen is het financiële aspect de belangrijkste beweegreden. Online mediation is veruit de voordeligste vorm van juridische dienstverlening waarbij er zelfs nog een keuze kan worden gemaakt met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning. 

Een andere reden is het tijdsaspect. Scheidende partners hebben alle vrijheid om het traject in eigen tempo te doorlopen. Er kan de tijd worden genomen om bepaalde keuzes te overdenken en de opties volledig te onderzoeken maar het is ook mogelijk om een traject juist binnen een kort tijdsbestek te doorlopen. Als er gekozen wordt voor een minimale intensiteit van de ondersteuning van een mediator is er sprake van vrij weinig afhankelijkheid. Op deze manier kan er zeer efficiënt aan de voortgang van het traject gewerkt worden, op ieder gewenst tijdstip.   

Tot slot is het goed te benoemen dat  online scheiden geen beperkingen heeft met betrekking tot locatie. Het is een volledig locatie onafhankelijke keuze omdat er in geen enkele fase gedurende het traject een fysieke aanwezigheid wordt vereist.

Het traject van online mediation

Online mediation is een traject wat doorlopen kan worden als beide partners bereid zijn om gezamenlijk het scheidingstraject te doorlopen, het vertrouwen hebben in de goede afloop van deze stappen en als de ontstane situatie (het echtscheidingsdossier) niet te ingewikkeld is.  


Online mediation vindt in grofweg 6 stappen plaats:

  1. Mediator kiezen die bij je past
  2. Intake/adviesgesprek
  3. Mediation gesprekken
  4. Afspraken maken en vastleggen
  5. Onze advocaat dient de scheiding in bij de rechtbank
  6. Inschrijving van scheiding bij de gemeente

Hoewel er ook op internet sprake is van een toegenomen beschikbaarheid van goede informatie over het doorlopen van een echtscheidingsprocedure, hoeven de ex-partners op dit vlak niet zelfvoorzienend te zijn. De mediator zal de documenten die nodig zijn voor het vormgeven van rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten (het echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan) verstrekken. Daarnaast zal de mediator de benodigde online ondersteuning bieden in een of meer gesprekssessies. Zoals aangegeven wordt er hierbij gebruik gemaakt van videobellen.  

Uiteraard is de mediator altijd als vangnet beschikbaar als er vragen of onduidelijkheden zijn over het online scheiden. Daarnaast zal deze persoon altijd de (door beide ex-partners ondertekende) stukken controleren op rechtsgeldigheid voordat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank. De rechter zal dit verzoek inwilligen en de echtscheiding uitspreken. Als beide partners instemmen met de beslissing van de rechter zal de echtscheiding officieel worden als het vonnis is vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente. 

Geschikte online mediator vinden

Veel rechtzoekenden ervaren de allereerste fase van online mediation (het vinden van een geschikte online mediator) als grootste struikelblok. Judex.nl biedt hier als specialist op juridisch gebied waardevolle ondersteuning in. Dit doen we niet alleen door het verstrekken van waardevolle informatie en praktische inzichten aan rechtzoekenden maar ook door een netwerk te onderhouden van MfN- of ADR gecertificeerde mediators. Deze mediators voldoen aan de strenge eisen die wij gesteld hebben met betrekking tot werkwijze en prijsstelling. Op basis hiervan kunt u niet alleen een overwogen maar ook een veilige keuze maken. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen. 

Mediation is een vorm van juridische dienstverlening die kan worden toegepast in een veelzijdigheid aan situaties. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om een mediationtraject te doorlopen. Naast het maken van fysieke afspraken is het online scheiden een uitstekend alternatief. Zoals de naam al aangeeft wordt de begeleiding bij online mediation uitsluitend aangeboden via digitale communicatiemiddelen (zoals videobellen) en worden er geen fysieke afspraken gemaakt. In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden van online mediation bij scheiden.