Mediation bij scheiden

Mediation bij scheiden

Als een getrouwd stel het besluit heeft genomen om te scheiden, zal de keuze die betrekking heeft op de vorm waarop de echtscheidingsprocedure wordt doorlopen het startpunt vormen van het echtscheidingstraject. Mediation is een moderne vorm van scheiden waar veelvuldig voor gekozen wordt. Het is een keuze die kan worden gemaakt als scheidende partners bereid zijn om gezamenlijk een echtscheidingstraject te doorlopen én als zij in staat zijn om samen tot de afspraken te komen en keuzes te maken die hierbij van belang zijn. De keuze voor mediation bij het scheiden hangt dan ook voor een groot deel af van de ontstane situatie.

Waarom mediation in de letterlijke zin van het woord niet passend is bij scheidingen

De letterlijke betekenis van de term mediation past eigenlijk niet bij de rol die een mediator vervult bij echtscheidingen. De letterlijke betekenis van de term “mediation” is immers “conflictoplossing”. Bij echtscheidingen is dit uiteraard niet het geval. Een mediator kan het beste gezien worden als een neutrale gespreksleider die de scheidende partners zal begeleiden door het echtscheidingsproces. In dit geval is er dus sprake van het afhandelen van een huwelijk in plaats van conflicthantering.

De voornaamste doelstelling van echtscheidingsmediation

De voornaamste doelstelling van mediation is dat scheidende partners gezamenlijk en in relatief goede harmonie een scheidingstraject kunnen doorlopen, zonder dat hierbij gekozen hoeft te worden voor afzonderlijke ondersteuning waarbij er twee kampen worden gevormd.  Het grote verschil met afzonderlijke juridische bijstand is de onpartijdige rol die de mediator aanneemt. Een mediator zal fungeren als echtscheidingsbemiddelaar, een onpartijdige derde die het scheidende stel de nodige ondersteuning zal bieden gedurende het traject. Uiteraard zal een mediator ook zorg dragen voor de juridische begeleiding van dit traject en is het de ervaringsdeskundige waarop een scheidend stel altijd kan terugvallen. Mediation wordt gezien als een zeer persoonlijke manier van het doorlopen van een echtscheidingstraject.

Voordelen van echtscheidingsmediation

Mediation is een moderne vorm van het ontbinden van een huwelijk. Veel stellen kiezen dan ook voor dit alternatief. De belangrijkste voordelen van echtscheidingsmediation zijn:

 • Het proces kan voor een groot deel in eigen tempo worden doorlopen.
 • Een scheidingsprocedure kan binnen een relatief kort tijdsbestek afgehandeld zijn.
 • Zeer veel keuzemogelijkheden met betrekking tot de praktische kant van het doorlopen van het traject (fysiek, online of een combinatie tussen deze opties).
 • De lijnen in een mediation overlegstructuur zijn kort en ongecompliceerd. 
 • Mediation is een financieel aantrekkelijke keuze en in veel gevallen de voordeligste manier van scheiden.
 • Scheidende stellen kunnen een keuze maken met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning van een mediator.
 • Minder afhankelijkheid van de beschikbaarheid en planning van een juridisch partner.
 • Mediation is veruit de voordeligste optie om een scheidingsprocedure te doorlopen. 
 • Als er gekozen wordt voor online scheiden is dit een locatie onafhankelijk traject.
 • Het gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand behoort tot de mogelijkheden.
 • Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van een versnelde procedure.
 • Mediation heeft een persoonlijk karakter.
 • Er is sprake van een overeenstemming en minder van een winnende- en verliezende partij.
 • Mediation biedt dus meer kans op het in stand houden van een goede relatie tussen ouders (lees: ex-partners).

Het belang van de keuze voor een geschikte echtscheidingsmediator

Het is uiteraard voor een soepele voortgang van het traject van groot belang dat er gekozen wordt voor een mediator met een dienstverlening die aansluitend is op de wensen van het scheidende stel. Als dit niet het geval is, kan er een situatie ontstaan waarbij het traject mislukt en het stel volledig opnieuw moet beginnen met het echtscheidingstraject waarbij zij zich genoodzaakt voelen om hun belangen te laten vertegenwoordigen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten. Een goede mediator is te herkennen aan een inschrijving bij de Mediator Federatie Nederland (MfN). De mediators die bij de MfN aangesloten zijn (of in bezit zijn van een internationale ADR erkenning), hebben de juiste opleidingen gevolgd en werken volgens specifieke kwaliteitsnormen. Dit wordt getoetst voordat dit branchegerichte kwaliteitskeurmerk wordt afgegeven of verlengd.

Er zijn een groot aantal echtscheidingsbemiddelaars die hun diensten aanbieden. Dit maakt de keuze voor een geschikte echtscheidingsbemiddelaar niet eenvoudig, zeker gezien het feit dat de juridische sector een erg gecompliceerde structuur heeft. Hierdoor is het voor buitenstaanders erg lastig om een goed beeld te vormen over de werkwijze en de prijsstelling van een specifieke echtscheidingsmediator. 

Judex.nl is gespecialiseerd op juridisch gebied en houdt zich bezig met de informatievoorziening en het bieden van nuttige inzichten aan scheidende stellen die op zoek zijn naar een geschikte mediator. Om scheidende stellen op een eenvoudige manier in contact te laten komen met de geschikte juridische aanbieders, heeft Judex een netwerk opgebouwd van erkende echtscheidingsmediators die voldoen aan onze strenge voorwaarden die betrekking hebben op de MfN (of internationale ADR) erkenning, werkwijze en prijsstelling. Door deze transparantie, gemak en kwaliteit te bieden, kunnen we rechtzoekenden helpen bij het maken van een veilige- en overwogen keuze voor geschikte juridische dienstverlening. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.