De meest handige manier om een geschikte mediator uit Noord-Brabant te vinden

De meest handige manier om een geschikte mediator uit Noord-Brabant te vinden

Mediation is een vorm van juridische conflicthantering die de laatste tijd sterk in populariteit is toegenomen. Om in de groeiende vraag te voorzien, hebben veel advocaten, juristen en andere professionele aanbieders ervoor gekozen om mediation in hun dienstenpakket op te nemen. In iedere regio in Nederland is er dan ook sprake van een ruim aanbod aan mediators. Door de veelzijdigheid van mediation en met het gecompliceerde karakter van de juridische sector ervaren veel rechtzoekenden het wel als enorm lastig om een geschikte mediator te vinden. Ook in de provincie Noord-Brabant is dit uiteraard het geval. Judex heeft hiervoor een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om op een eenvoudige manier een overwogen keuze te maken voor een geschikte mediator die werkzaam is in de provincie Noord-Brabant.

Veelzijdige situaties waarbij er gekozen kan worden voor mediation

Met het benoemen van het veelzijdige karakter van mediation, geven we al aan waarom het van groot belang is om een overzicht te creëren tussen het grote aanbod van mediators die werkzaam zijn in de provincie Noord-Brabant. Een mediationtraject is immers toepasbaar om een grote diversiteit aan conflicten op een eenvoudige manier weg te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken of conflicten met de overheid. Daarnaast is mediation een traject waarvoor vaak gekozen wordt bij echtscheidingen.

Voornaamste doelstelling van mediation

Mediation is een traject waarbij de betrokkenen bij elkaar worden gebracht om samen, in een open overlegstructuur, de situatie te bespreken. Een mediator biedt hier de benodigde begeleiding in. Hij of zij zal niet alleen de rol van gespreksleider en procesbewaker vervullen maar ook de rol van neutrale bemiddelaar. Uiteraard zal de mediator bijspringen als de betrokkenen zelf dreigen vast te lopen in het traject. Tevens zal een mediator begeleiding bieden bij het doorlopen van verdere juridische stappen, wat in veel gevallen alleen van toepassing is bij het doorlopen van een echtscheidingsprocedure om aan de wettelijke regels die betrekking hebben op scheiden te voldoen. De voornaamste doelstelling van mediation in andere situaties is immers het wegnemen van conflicten zonder dat hiervoor de hulp van een rechter noodzakelijk is.

De rol van de mediator

De neutrale rol van een mediator is één van de karakteristieke kenmerken van dit traject. Deze neutraliteit is vanzelfsprekend erg belangrijk omdat beide betrokkenen van de diensten van een mediator gebruik maken. Een mediator heeft dan ook een ondersteunende rol en geen oordelende functie. In veel gevallen biedt mediation precies de input die betrokkenen nodig hebben om een conflict op een relatief eenvoudige manier weg te nemen. Dit kan zelfs binnen een kort tijdsbestek, aangezien de betrokkenen zelf voor een groot deel invloed hebben op het tempo van het doorlopen van het traject. Door het gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator wordt er een aanzienlijke besparing gedaan op de inzet van juridische uren. Hierdoor is mediation in veel gevallen de voordeligste vorm van juridische ondersteuning.

Het traject dat bij mediation wordt doorlopen

Het traject wat doorlopen wordt bij mediation bestaat uit meerdere fasen. Na het selecteren van een geschikte mediator (de voorbereidende fase), wordt de intakefase gebruikt om de ontstane situatie in beeld te brengen. Gedurende de inventarisatiefase worden de partijen in de gelegenheid gesteld om hun visie op het conflict kenbaar te maken en de voor hun in aanmerking komende oplossingen kenbaar te maken. De fase waarin de partijen overeenkomen wat de beste oplossing voor een conflict is, wordt de onderhandelingsfase genoemd. Deze overeengekomen oplossingen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant in de afsluitende fase.

Geschikte mediator die werkzaam is in de provincie Noord-Brabant selecteren

Veel rechtzoekenden ervaren juist de eerste fase (het selecteren van een geschikte mediator) als de meest lastigste stap van een mediationtraject. Dit komt omdat de juridische sector een erg gecompliceerde structuur heeft en niet erg transparant is. Hierdoor is het voor rechtzoekenden enorm lastig om een goed beeld te vormen over factoren als de specialisatie en de werkwijze van een specifieke Noord-Brabantse mediator. Aangezien dit voor de voortgang van een mediationtraject wel van groot belang is, heeft Judex.nl een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een overwogen keuze te maken voor een geschikte mediator die de provincie Noord-Brabant als werkgebied heeft.

Door het aangeven van uw specifieke wensen in de vergelijker, kunt u uw ondersteuningsbehoefte kenbaar maken. Op basis hiervan verschijnen de gegevens van mediators uit Noord-Brabant op uw scherm die de beste invulling hieraan kunnen geven. De mediators die we u aanbevelen, zijn aangesloten bij ons netwerk en voldoen hiermee aan onze voorwaarden die we hieraan gesteld hebben met betrekking op MfN- of ADR certificering, werkwijze en prijsstelling. Hierdoor kunnen we u de kwaliteit van onze service garanderen en ervoor zorgdragen dat u een veilige keuze maakt als u een mediator zoekt die in plaatsen als Breda, Den Bosch, Eindhoven, Roosendaal of Tilburg werkzaam is. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen in de provincie Noord-Brabant.