Geschikte mediator uit Bergen op Zoom voor ondersteuning bij het scheiden of het oplossen van geschillen

Geschikte mediator uit Bergen op Zoom voor ondersteuning bij het scheiden of het oplossen van geschillen

Mediation is een vorm van juridische ondersteuning waarin de interesse de laatste tijd sterk is toegenomen. Het is dan ook een zeer toegankelijk traject dat aansluit op veel praktische wensen op dit gebied. De complexe structuur van de juridische sector sluit hier uiteraard helemaal niet op aan. Doordat deze branche voor veel mensen lastig te doorgronden is, wordt het als een groot struikelblok ervaren om een geschikte mediator te vinden voor ondersteuning bij het scheiden of het oplossen van geschillen. Dit is in iedere grotere plaats in Nederland het geval. Een plaats als Bergen op Zoom vormt hierop dan ook geen uitzondering. Om de benodigde inzichten te krijgen die van belang zijn om te bepalen welke mediator uit Bergen op Zoom de beste ondersteuning kan bieden, heeft Judex een vergelijkingstool ontwikkeld. Hiermee kan op een eenvoudige wijze het benodigde overzicht worden gecreëerd in het aanbod van mediators uit Bergen op Zoom.

De achterliggende gedachte van mediation

Mediation is een traject dat kan worden doorlopen in zeer veel situaties. Hierbij kan gedacht worden aan arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid. De achterliggende gedachte van mediation is dat de betrokkenen zelf de oplossingen formuleren die nodig zijn om een conflict weg te nemen. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat de mediator de betrokkenen samenbrengt en een open overlegstructuur creëert voor deze personen om de situatie te kunnen bespreken. Een mediator zal zelf aansluiten bij dit overleg als gespreksleider, procesbewaker en bemiddelaar. Uiteraard zal de mediator bijspringen als de betrokkenen zelf dreigen vast te lopen in een conflict of op het moment er vragen of onduidelijkheden ontstaan. 

Stappen in een mediationtraject

Gedurende een mediationtraject worden diverse stappen gezet waarmee er naar het formuleren van oplossingen wordt toegewerkt. Deze oplossingen worden uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of een echtscheidingsconvenant. Een mediation heeft uiteraard een neutrale rol in dit traject omdat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator. Mediation is dus een ondersteunende vorm van juridische dienstverlening. Er is hierbij geen sprake van beoordeling of vertegenwoordiging zoals bij advocatuur wel het geval is. Deze deels zelfstandige constructie biedt de betrokkenen dan ook alle mogelijkheden om zelf het tempo van het doorlopen van het traject te bepalen.  

Waarom mediation sterk in populariteit is gestegen

Het is eenvoudig uit te leggen waarom mediation de laatste periode sterk in populariteit is gestegen. Mediation is een traject waarmee een conflict op een relatief eenvoudige wijze kan worden weggenomen. Hiermee kan in veel gevallen voorkomen worden dat een conflict gaat escaleren of onoplosbaar wordt en de betrokkenen genoodzaakt worden om de hulp van een rechter in te schakelen. In veel gevallen adviseert een rechter zelfs om een mediationtraject te doorlopen om niet (onnodig) tot een oordeel te hoeven komen. Uiteraard worden hiermee veel kosten bespaard. Het andere financiële voordeel van mediation kan hierbij worden opgeteld. Door het gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator worden immers veel kosten bespaard.

Waarom mediation vaak weinig tot geen invloed heeft op de onderlinge relaties

In de meeste gevallen heeft mediation weinig tot geen invloed op de onderlinge relaties. Dit komt niet alleen omdat dit traject gezamenlijk wordt doorlopen maar zeker ook door het toekomstgerichte karakter van deze ondersteuningsvorm. Gedurende het traject wordt immers niet of nauwelijks ingegaan op de inhoudelijke kant van de situatie maar vrijwel uitsluitend op het vinden van oplossingen om deze omstandigheden weg te nemen. Hierdoor worden de ontstane emoties verder niet aangewakkerd. Mediation is dan ook vaak een keuze waar bijvoorbeeld veel scheidende ouders of mensen met een arbeidsrelatie graag voor kiezen.

Keuze voor een geschikte mediator uit Bergen op Zoom

Om een mediationtraject soepel te kunnen doorlopen, is het van groot belang om gebruik te maken van de diensten van een mediator uit Bergen op Zoom die gespecialiseerd is op het vakgebied waarin een conflict is ontstaan (of uiteraard in echtscheidingen) en een werkwijze heeft dat aansluitend is op de wensen van de betrokkenen. Om hier (ondanks de complexe structuur van de juridische sector) inzicht in te krijgen, heeft Judex.nl een handige vergelijker ontwikkeld. Deze vergelijker kan op een eenvoudige manier gebruikt worden door de specifieke wensen hierin weer te geven. Op basis hiervan verschijnt er een overzicht van mediators uit Bergen op Zoom die hier het beste een invulling aan kunnen geven. Op basis hiervan kunnen rechtzoekenden een overwogen keuze maken.

Bij Judex aangesloten mediators die werkzaam zijn in Bergen op Zoom

Om rechtzoekenden een veilige keuze te garanderen, vertrekken we uitsluitend de gegevens van mediators uit Bergen op Zoom die bij het netwerk van Judex zijn aangesloten. Wij maken deze bewuste keuze omdat deze mediators voldoen aan de strenge voorwaarden die we hieraan gesteld hebben met betrekking op MfN- of ADR certificering, werkwijze en prijsstelling. Op deze manier bieden wij rechtzoekenden niet alleen transparantie en gemak maar ook kwaliteit bij het selecteren van een geschikte mediator. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert in Bergen op Zoom samenkomen.