Waarom het niet eenvoudig is om een mediator uit Breda te kiezen

Waarom het niet eenvoudig is om een mediator uit Breda te kiezen

Als u op zoek bent naar een mediator die werkzaam is in Breda, zal het u direct opvallen dat er zeer veel mediators in deze Noord-Brabantse plaats hun diensten aanbieden. Hiermee willen we zeker niet aangeven dat de keuze tussen de het aanbod van mediators uit Breda eenvoudig is. Door de gecompliceerde structuur van de juridische sector wordt deze stap door veel rechtzoekenden als zeer lastig ervaren. Aangezien het maken van een overwogen keuze voor een geschikte mediator uit Breda wel van groot belang is, heeft Judex een vergelijker ontwikkeld waarmee op een eenvoudige wijze een overwogen keuze kan worden gemaakt. Wij zetten het aanbod van mediators uit Breda op een overzichtelijke manier op een rijtje. 

Groot aanbod van mediators die in werkzaam zijn Breda

Het feit dat er sprake is van een groot aanbod van mediators in Breda heeft niets met deze grensplaats zelf te maken maar meer met de stijgende interesse in deze specifieke vorm van juridische ondersteuning. Mediation biedt immers zeer veel mogelijkheden om een veelzijdigheid aan situaties op een eenvoudige- en relatief snelle manier weg te nemen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan situaties zoals arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid. 

Daarnaast is mediation ook een financieel een aantrekkelijke keuze. De betrokkenen maken immers gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator. Hierdoor vindt een aanzienlijke besparing plaats op de inzet van de juridische uren (ten opzichte van andere vormen van juridische dienstverlening) en hiermee automatisch ook op de bijbehorende kosten. Daarnaast wordt de keuze voor mediation gemaakt om te voorkomen dat een situatie escaleert en de betrokkenen genoodzaakt zijn om zich tot een rechter te wenden. In veel situaties is dit immers niet noodzakelijk. Echtscheidingen vormen hier uiteraard een uitzondering op omdat het in Nederland wettelijk gezien niet mogelijk is om te scheiden zonder dat de rechter een oordeel heeft gegeven over de redelijkheid van de gemaakte afspraken.

Hoe verloopt een mediationproces? 

Mediation is een traject waarbij de betrokkenen bij elkaar worden gebracht om de ontstane situatie te bespreken en uiteindelijk de oplossingen te formuleren die van belang zijn om deze omstandigheden weg te nemen. Een mediator zal bij de gesprekken aansluiten als derde gesprekspartner en de betrokkenen helpen bij het formuleren van deze oplossingen. Deze persoon vervult hierbij uiteraard een neutrale rol. Deze neutraliteit is noodzakelijk omdat beide partijen gebruik maken van de diensten van dezelfde mediator. 

Gedurende het mediationproces worden meerdere stappen doorlopen. Deze stappen bestaan grofweg uit het in kaart brengen van de ontstane situatie, het vormgeven van de mogelijke oplossingen en het maken van een keuze hieruit. Het traject heeft een zeer oplossingsgericht karakter en gaat niet of nauwelijks in op de inhoudelijke kant van het conflict. Het in kaart brengen van de situatie heeft dan ook voornamelijk als doelstelling om de mediator hierover een beeld te schetsen en om af te stemmen dat de betrokkenen hierover hetzelfde beeld vormen. Arbeidsconflicten ontstaan immers in veel gevallen door miscommunicatie.

Voorwaarden om een mediationtraject te kunnen doorlopen

De bereidheid van de betrokkenen om samen een mediationtraject te doorlopen, is een essentiële voorwaarde om deze keuze te maken. Daarnaast moet er uiteraard wel ruimte zijn om eventuele oplossingen af te wegen en hieruit een keuze te kunnen maken. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, zijn er diverse keuzes te maken met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning die geboden wordt door een mediator en in welke vorm dit gebeurt. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een fysieke begeleiding, aan de hand van één of meer afspraken op kantoor van de mediator in Breda. 

Een andere optie is om gebruik te maken van een volledige online ondersteuning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale communicatiemogelijkheden. Veel mediators staan er ook voor open om een combinatie tussen deze twee opties te maken. In deze gevallen wordt er vaak voor gekozen om een fysieke afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en uiteindelijk het tekenen van de vaststellingsovereenkomst of het echtscheidingsconvenant. De overige contactmomenten vinden dan digitaal plaats.

Vergelijker om een geschikte mediator uit Breda te vinden

Het veelzijdige karakter en inzetbaarheid van mediation benadrukt het belang om gebruik te maken van de diensten van een mediator die aansluitend zijn op zowel de situatie als op de wensen van de betrokken. Veel rechtzoekenden ervaren echter het bepalen hiervan als groot struikelblok als gevolg van gecompliceerde karakter van de juridische sector. Het is voor veel mensen dus niet eenvoudig om een geschikte mediator uit Breda te kiezen. Judex.nl is ingesprongen op de behoefte aan transparantie die veel rechtzoekenden hebben door een handige vergelijkingstool ter beschikking te stellen. Op basis hiervan kunt u op een eenvoudige manier een overwogen keuze maken voor een geschikte mediator uit Breda.

Naast een overwogen keuze, dragen we er ook zorg voor dat u een veilige keuze maakt. Dit doen we door het onderhouden van een netwerk waar een groot aantal mediators bij aangesloten zijn. Deze mediators voldoen allemaal aan de strenge voorwaarden die we hieraan gesteld hebben met betrekking op MfN- of ADR certificering, werkwijze en prijsstelling. Op deze manier bieden wij rechtzoekenden niet alleen transparantie en gemak maar ook kwaliteit bij het selecteren van een geschikte mediator. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert in Breda samenkomen.