Waarom veel rechtzoekenden het lastig vinden om een geschikte mediator uit Eindhoven te vinden

Waarom veel rechtzoekenden het lastig vinden om een geschikte mediator uit Eindhoven te vinden

Mediation is een zeer toegankelijke manier van ondersteuning voor het oplossen van geschillen of het doorlopen van een echtscheidingsprocedure. Dit staat volledig haaks op het gecompliceerde karakter en het gebrek aan transparantie van de juridische sector, waar mediation onder valt. Veel rechtzoekenden ervaren het als bijzonder lastig om een overwogen keuze te maken voor een geschikte mediator. Dit is echter wel van groot belang voor de voortgang van een mediationtraject. Vooral in grotere plaatsen zoals Eindhoven worden dit soort problemen ervaren. Dit komt uiteraard omdat er veel mediators zijn die in deze plaats in de provincie Noord-Brabant hun diensten aanbieden. Judex heeft hiervoor een vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om op een eenvoudige manier een keuze te maken voor een geschikte mediator uit Eindhoven.

Stijgende interesse in mediation

Mediation is een vorm van juridische ondersteuning die de laatste periode sterk in populariteit is toegenomen. Deze toenemende interesse heeft vooral te maken met het feit dat mediation voorziet in de wensen die veel rechtzoekenden hebben. Door het doorlopen van dit traject kan een situatie op een snelle en relatief voordelige wijze worden weggenomen, waarbij zelfs volledige gebruik kan worden gemaakt van een ondersteuning op afstand. Daarbij heeft mediation een sterk toekomstgericht karakter waardoor veel mensen die in de komende tijd nog (veel) met elkaar te maken krijgen (zoals scheidende ouders of in geval van arbeidsrelaties) graag de keuze voor mediation maken.

Hoe een mediationtraject verloopt

De achterliggende gedachte van mediation is dat de strijdende partijen in de gelegenheid worden gebracht om samen de ontstane situatie te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Een mediator zal aansluiten bij deze gesprekken als derde gesprekspartner. Hij of zij zal als procesbewaker en bemiddelaar optreden en de betrokkenen door de diverse fasen heen leiden. Het traject bestaat uit een intakefase waarin de situatie wordt geschetst, de inventarisatiefase waarin mogelijke oplossingen in kaart worden gebracht en de onderhandelingsfase waarbij er een consensus moet worden gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden en (het belangrijkste) een situatie wordt weggenomen. De afspraken die hieruit voortkomen worden uiteraard schriftelijk vastgelegd. 

Een mediator heeft uiteraard een neutrale rol in dit traject en vervult een begeleidende rol. Deze neutraliteit is van groot belang aangezien beide betrokkenen gebruik maken van de diensten van deze mediator. Een mediator zal dus niet oordelen of belangen behartigen zoals bij andere vormen van juridische ondersteuning wel het geval is. In tegenstelling tot andere juridische ondersteuningsvormen zijn het uiteindelijk de betrokkenen zelf die de oplossingen die nodig zijn voor het wegnemen van een situatie formuleren en niet een juridisch dienstverlener.  

Wanneer mediation een optie is

Veel mensen associëren mediation met huwelijksproblemen. Mediation wordt immers voornamelijk gezien als moderne vorm van echtscheiding als alternatief op het laten vertegenwoordigen van de belangen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten. Het traject is echter niet specifiek op echtscheidingen gericht en is in veel meer situaties toepasbaar. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan andere geschillen binnen de familie of arbeidsconflicten. In dit soort situaties wordt graag de keuze voor mediation gemaakt omdat gedurende het traject in mindere mate ingegaan wordt op de inhoudelijke kant van mediation maar juist meer op het vinden van oplossingen. Mediation heeft dan ook weinig tot geen invloed op de onderlinge relaties.

Waarom kiezen voor mediation?

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat mediation in meer dan driekwart van de gevallen een geschikte oplossing voor strijdende partijen blijkt te zijn. Daarnaast kiezen veel mensen graag voor mediation doordat ze zelf voor een groot deel invloed uit kunnen oefenen op het tempo waarop een traject wordt doorlopen. Er is “slechts” sprake van een soort van afhankelijkheid van een mediator maar ook hierbij kan er een keuze worden gemaakt met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning. Dit biedt volop mogelijkheden om de ontstane situatie in een betrekkelijk korte tijd weg te nemen. 

Een ander groot voordeel van mediation ligt op financieel gebied. Door het gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator is dit vaak veruit de voordeligste vorm van juridische ondersteuning. Daarnaast is dit zoals aangegeven een traject dat vaak volstaat om een conflict weg te nemen zonder dat hierbij de hulp van de rechter moet worden ingeroepen. In geval van echtscheidingen is dit uiteraard niet mogelijk aangezien het wettelijk onmogelijk is om zonder de hulp van een rechter te scheiden. Met behulp van mediation wordt deze rechtsgang echter wel beperkt tot een administratieve (en flink kostenbesparende) formaliteit.

Het belang van het vinden van een geschikte mediator uit Eindhoven

Door de veelzijdigheid van mediation is het belang van het vinden van een geschikte mediator uit Eindhoven erg groot. Naast de keuze met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning is, kan er gekozen worden voor een fysiek traject (waarbij de ondersteuning wordt aangeboden op basis van een of meerdere afspraken op het kantoor van de mediator in Eindhoven) of een online traject. Tegenwoordig staan ook veel mediators open voor een tussenvorm hiervan.

Het is dus voor de soepele voortgang van het traject van groot belang om de keuze te maken voor een mediator die een werkwijze heeft dat aansluitend is op de wensen van de betrokkenen. In dit kader is het ook goed om de keuze te maken voor een mediator die gespecialiseerd is in bijvoorbeeld echtscheidingen, familiezaken en arbeidsconflicten. Veel rechtzoekenden ervaren juist dit als lastig vast te stellen doordat de juridische sector erg lastig te doorgronden is. Judex heeft hiervoor een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een overwogen keuze te maken voor een geschikte mediator werkzaam is in Eindhoven.

Mediators uit Eindhoven aangesloten bij het netwerk van Judex

De vergelijker van Judex.nl zorgt voor transparantie, gemak en kwaliteit op juridisch gebied. Rechtzoekenden kunnen hun specifieke wensen in de zoekfilters van de tool weergeven. Op basis hiervan verschijnen de gegevens (naam, foto, specialisatie, werkgebied) van mediators op het scherm die het beste een invulling kunnen geven aan een ondersteuningsbehoefte. Door op de foto te klikken, leest u meer over deze specifieke Eindhovense mediator. Op basis van deze informatie kunt u een overwogen keuze maken.

De mediators die we aanbevelen, zijn aangesloten in ons netwerk en voldoen hiermee aan de strenge eisen die we hieraan gesteld hebben met betrekking op MfN- of ADR certificering, werkwijze en prijsstelling. Op deze manier kunnen wij rechtzoekenden de kwaliteit van onze service garanderen. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert in Eindhoven samenkomen.