Judex helpt om een geschikte mediator uit Etten Leur te vinden

Judex helpt om een geschikte mediator uit Etten Leur te vinden

Mediation is een juridische ondersteuningsvorm die toegepast kan worden om een conflict in goed overleg tussen de betrokken partijen op te lossen of een scheidingsprocedure te doorlopen. De interesse in deze moderne juridische ondersteuningsvorm is de laatste tijd sterk toegenomen omdat dit traject in veel gevallen uitstekend aansluit op de wensen van veel betrokkenen. Om aan deze stijgende vraag te voldoen, hebben veel advocaten, juristen en andere professionele aanbieders besloten om mediation in hun pakket op te nemen om in toenemende interesse te kunnen voorzien. Dit is zeker in de grotere plaatsen van Nederland het geval, zoals Etten Leur. Hoewel dit erg praktisch lijkt, zorgt het gecompliceerde karakter van de juridische sector, waar mediation onder valt, juist voor het tegenovergestelde effect. Veel rechtzoekenden uit plaatsen als Etten Leur ervaren het als bijzonder lastig om een overwogen keuze te maken voor een geschikte mediator deze plaats of elders uit de provincie Noord-Brabant. Judex biedt hierin een waardevolle ondersteuning door te zorgen voor de nodige transparantie, gemak en kwaliteit op juridisch gebied.

Mediationtraject als moderne vorm van conflicthantering of scheiding

Mediation wordt gezien als een moderne vorm van conflicthantering of het doorlopen van een echtscheidingsprocedure die in een aantal opzichten sterk onderscheidend is ten opzichte van andere vormen van juridische dienstverlening. De meest onderscheidende factor is het feit dat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator en dat deze persoon dan ook een neutrale rol heeft. Een mediationtraject is er dan ook op gericht dat de betrokkenen gezamenlijk (in een open overlegstructuur) de ontstane situatie bespreken, mogelijke oplossingen en afspraken in kaart brengen en samen hieruit keuzes maken die ertoe zullen leiden dat een conflict wordt weggenomen. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of een echtscheidingsconvenant. Een mediator biedt hierin de benodigde begeleiding door als gespreksleider, procesbewaker, bemiddelaar en ervaringsdeskundige op te treden. Uiteraard zal de mediator bijspringen als de betrokkenen zelf dreigen vast te lopen in hun besluitvorming maar zal hierbij uiteraard altijd een neutrale rol blijven vervullen. 

Waarom de interesse in mediation zo sterk toegenomen is

De bereidheid van de betrokkenen om samen de situatie te bespreken en naar oplossingen te zoeken, is de belangrijkste voorwaarde om mediation toe te kunnen passen. Uiteraard moet er ook wel ruimte zijn om tot overeenstemming te kunnen komen met betrekking tot mogelijke oplossingen. Er zijn veel situaties te benoemen waarbij er gekozen kan worden voor mediation. Hierbij kan gedacht worden aan echtscheidingen, familiezaken of arbeidsconflicten

Het feit dat de interesse in mediation de laatste periode zo sterk is toegenomen, is eenvoudig te verklaren. Door het deels zelfstandige karakter van mediation, kunnen de betrokkenen voor een groot deel zelf het tempo van het doorlopen van het traject bepalen. Dit betekent in de praktijk dat een conflict of een echtscheidingsprocedure binnen een relatief korte tijd kan worden doorlopen. Daarnaast is het een zeer toekomstgericht traject. Er wordt immers niet of nauwelijks op de inhoudelijke kant van de situatie ingegaan maar voornamelijk op het vinden van oplossingen. Dit is van groot belang als de partijen in de toekomst nog veel met elkaar te maken krijgen zoals collega’s op een werkvloer of scheidende ouders van (gezamenlijke) minderjarige kinderen.

Financiële voordelen van mediation

Veel mensen geven ook vaak de voorkeur aan mediation ten opzichte van andere juridische vormen vanwege de financiële voordelen van dit traject. Door het gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator, wordt immers een aanzienlijke besparing gedaan met betrekking tot de inzet van de juridische uren. Dit heeft uiteraard flinke (positieve) gevolgen op de kosten die hieraan verbonden zijn. Mediation is dan ook in veel gevallen de meest voordelige vorm van juridische ondersteuning.

Naast het financiële voordeel als gevolg van de constructie van mediation, kan er met het doorlopen van dit traject ook een indirecte besparing op de kosten worden gerealiseerd. Mediation is immers een traject dat wordt ingezet om een conflict op te lossen zonder dat hiervoor de hulp van de rechter moet worden ingeroepen. Als de betrokkenen hier samen uitkomen (wat in ongeveer driekwart van de gevallen ook daadwerkelijk het geval is) is een rechtsgang uiteraard overbodig. Veel rechters adviseren dan ook om een mediationtraject te doorlopen om niet tot een oordeel te hoeven komen omdat dit in veel gevallen helemaal niet nodig blijkt te zijn. Dit is slechts gedeeltelijk van toepassing op echtscheidingen aangezien het wettelijk gezien in Nederland niet toegestaan is om te scheiden zonder dat de rechter naar de gemaakte afspraken heeft gekeken. Deze procedure zal echter wel aanzienlijk voordeliger zijn dan de situatie waarin een rechter de afspraken tussen scheidende stellen moet opleggen zoals bij andere juridische ondersteuningsvormen het geval is.

Geschikte mediator die werkzaam is in Etten Leur selecteren

Het is voor een soepele voortgang van een mediationtraject van groot belang dat de betrokkenen gebruik maken van de diensten van een mediator die bij de situatie past. Dit heeft niet alleen betrekking op de expertise maar ook op de werkwijze van deze juridische dienstverlener. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een fysiek traject, waarbij er een of meerdere afspraken worden gemaakt op het kantoor van de mediator in Etten Leur maar ook voor een ondersteuning die volledig op afstand wordt aangeboden waarbij er gebruik wordt gemaakt van de digitale communicatiemiddelen. Veel mediators staan ook open voor een combinatie tussen deze twee opties.  

Veel rechtzoekenden ervaren juist het selecteren van een geschikte mediator als groot struikelblok, zeker in grotere plaatsen als Etten Leur. Dit komt doordat de juridische sector een erg gecompliceerde structuur heeft en juist niet erg transparant is. Hierdoor is het voor veel mensen lastig een beeld te vormen over alleen al het aanbod van een specifieke mediator. Het maken van een vergelijking wordt dan ook helemaal als erg lastig ervaren. Judex.nl biedt het benodigde inzicht op juridisch gebied door aan de hand van een handige vergelijker de mediators uit ons netwerk aan u voor te stellen.

Mediators uit Etten Leur die aangesloten zijn bij het netwerk van Judex

Judex.nl heeft een netwerk van mediators opgezet om rechtzoekenden de mogelijkheid te bieden om op een eenvoudige manier een overwogen keuze te maken voor geschikte juridische ondersteuning. Door het gebruik te maken van onze vergelijker, kunnen rechtzoekenden de gegevens van de mediators die werkzaam zijn in een specifiek gebied op een rijtje zetten en hieruit een eenvoudige keuze maken. 

Alle mediators die bij ons aangesloten zijn, hebben een MfN- of ADR certificering en voldoen aan onze voorwaarden met betrekking tot werkwijze en prijsstelling. Hiermee kunnen we u de kwaliteit van onze service garanderen waardoor u een veilige keuze maakt. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert in Etten Leur samenkomen.