Hoe rechtzoekenden snel en eenvoudig een geschikte mediator uit Helmond kunnen selecteren

Hoe rechtzoekenden snel en eenvoudig een geschikte mediator uit Helmond kunnen selecteren

Mediation is een vorm van juridische ondersteuning dat de laatste periode een enorme vlucht heeft genomen. Steeds meer mensen die in een conflict zijn geraakt of besloten hebben om te scheiden, kiezen voor deze vorm van juridische ondersteuning omdat dit ze de gelegenheid biedt om deze situatie snel achter zich te laten. Bijkomend voordeel is uiteraard dat mediation ook een financieel aantrekkelijk alternatief is. Om in deze toenemende interesse in mediation te kunnen voorzien, hebben veel advocaten, juristen en andere professionele initiatieven ervoor gekozen om mediation in hun dienstenpakket op te nemen. Deze beweging is zeker in de grotere plaatsen in Nederland zichtbaar. Hoewel dit voor rechtzoekenden een gunstige ontwikkeling lijkt, is het tegendeel het geval. De gecompliceerde structuur van de juridische sector zorgt er immers voor dat het voor veel mensen niet eenvoudig is om een overwogen keuze te maken voor een geschikte mediator uit Helmond. Judex is op deze behoefte ingesprongen en maakt het op een hele praktische manier mogelijk om snel en eenvoudig een geschikte mediator uit Helmond te kunnen selecteren.

Het verschil tussen mediation en andere vormen van juridische dienstverlening

Het verschil tussen mediation en andere vormen van juridische dienstverlening heeft betrekking op meerdere factoren. Het belangrijkste verschil is dat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator en dat deze persoon hierdoor een neutrale rol heeft. In tegenstelling tot andere vormen van juridische dienstverlening is er bij mediation geen sprake van vertegenwoordiging of het behartigen van belangen. De betrokkenen werken samen naar de oplossingen toe die zij uiteindelijk ook zelf zullen formuleren en vastleggen. Figuurlijk gezien staan ze naast elkaar om de strijd aan te gaan tegen de situatie en niet tegenover elkaar om de strijd aan te gaan tegen elkaar.

De structuur van een mediationtraject

Een mediator brengt de betrokkenen bij elkaar om in een open overlegstructuur de situatie te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Hiervoor biedt deze mediator de noodzakelijke begeleiding bij het doorlopen van een aantal stappen. Allereerst wordt de situatie in kaart gebracht en hiermee afgestemd of de betrokkenen een overeenkomstige visie hierover hebben. Dit is van belang omdat dit lang niet altijd het geval is. Veel conflicten ontstaan immers uit een eenvoudige miscommunicatie. De volgende fase is gericht op het vormgeven van eventuele oplossingen die in aanmerking zouden kunnen komen om een situatie weg te nemen. Dit is het voorbereidende werk op de volgende stap, waarin hieruit een keuze wordt gemaakt en een consensus wordt gevormd. Deze afspraken worden uiteraard schriftelijk vastgelegd. 

Toepassingsmogelijkheden van mediation

Mediation is een traject dat veelzijdig toepasbaar is. Het is een keuze die gemaakt kan worden om onder andere een echtscheidingstraject te doorlopen, conflicten binnen een familie weg te nemen of arbeidsconflicten weg te nemen. Door het toekomstgerichte karakter van het traject (er wordt voornamelijk gericht op het vinden van passende oplossingen en vrijwel niet inhoudelijk op de situatie zelf ingegaan) is het een methode die zeer goed aansluit op dit soort situaties. Het gezamenlijk doorlopen van een mediationtraject heeft dan ook veel minder invloed op de onderlinge relaties dan andere vormen van juridische dienstverlening. Dit kan van groot belang zijn voor scheidende ouders of collega’s op een werkvloer.

Waarom mediation sterk in populariteit is toegenomen

Er zijn een aantal redenen te benoemen waarom mediation zo sterk in populariteit is toegenomen. Allereerst zijn er de verschillende manieren om een mediationtraject te doorlopen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor fysiek traject aan de hand van een of meerdere afspraken op het kantoor van de mediator in Helmond. Als dit niet tot de mogelijkheden behoort, kan er ook gekozen worden voor een volledig digitale vorm of voor een combinatie hiervan. Een ander groot voordeel van mediation is dat het de betrokkenen alle mogelijkheden biedt om het traject in eigen tempo te doorlopen. 

Veel mensen zien de financiële kant als belangrijkste voordeel van mediation. Doordat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator, wordt hiermee een aanzienlijke urenbesparing gedaan. Daarnaast wordt door het gezamenlijk vormgeven van afspraken in de meeste gevallen voorkomen dat het nog noodzakelijk is om gebruik te maken van andere vormen van juridische dienstverlening zoals advocatuur of de rechtsgang. Hiermee worden indirect uiteraard ook zeer veel kosten bespaard. In geval van echtscheidingen is dit laatste (wettelijk gezien) uiteraard niet mogelijk maar kan er wel een flinke besparing worden gedaan op de inzet die van de rechter gevraagd wordt. Deze rechter hoeft “alleen maar” de gemaakte afspraken te toetsen en niet meer te formuleren.

Hoe Judex ondersteuning biedt om een geschikte mediator uit Helmond te vinden

De toegankelijkheid van een traject als mediation staat haaks op de gecompliceerde structuur van de juridische sector.  Veel rechtzoekenden ervaren dan ook het selecteren van een geschikte mediator als grootste struikelblok gedurende het gehele traject. Dit is uiteraard vooral het geval in grotere plaatsen als Helmond. Judex.nl biedt het benodigde inzicht op juridisch gebied door aan de hand van een handige vergelijker de mediators uit ons netwerk aan u voor te stellen. Door de gegevens van in aanmerking komende mediators uit Helmond op een rijtje te zetten, bieden we transparantie en gemak op juridisch gebied. Daarnaast garanderen we rechtzoekenden kwaliteit door strenge eisen te stellen aan de mediators die in ons netwerk zijn aangesloten. We hechten immers veel waarde aan een  MfN- of ADR certificering en houden toezicht op de werkwijze en prijsstelling van de bij Judex aangesloten mediators. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert in Helmond samenkomen.