Waarom het lastig is om een geschikte mediator uit Tilburg te vinden

Waarom het lastig is om een geschikte mediator uit Tilburg te vinden

Mediation is een juridische ondersteuningsvorm die de laatste periode sterk in populariteit is toegenomen. De toepassing van het traject biedt diverse voordelen die aansluiten op veel wensen van de betrokkenen. Deze stijgende interesse naar mediation heeft veel advocaten, mediators en andere professionele aanbieders doen besluiten om mediation in hun aanbod op te nemen. Deze beweging is in iedere plaats in Nederland zichtbaar, een plaats als Tilburg vormt hier uiteraard geen uitzondering op. Hoewel de beschikbaarheid van veel keuzemogelijkheden een gunstige ontwikkeling lijkt voor rechtzoekenden is dat in veel situaties juist niet het geval. De gecompliceerde structuur van de juridische sector maakt deze branche voor veel mensen lastig toegankelijk. Veel mensen ervaren dan ook het maken van een overwogen keuze voor een geschikte in Tilburg als een lastige stap. Judex.nl zorgt echter voor de nodige transparantie op dit gebied.

Het verloop van een mediationtraject 

Mediation is een vorm van juridische ondersteuning waarbij de betrokkenen bij elkaar worden gebracht om de ontstane situatie te bespreken en gezamenlijk naar de oplossingen te zoeken die ertoe zullen leiden dat een situatie wordt opgelost. Een mediator biedt hier de ondersteuning in die de betrokkenen hierbij nodig hebben. Deze persoon zal als procesbewaker ervoor zorgen dat alle stappen op de juiste manier worden doorlopen om tot oplossingen te kunnen komen waar beide partijen volledig achterstaan. Voordat deze afspraken kunnen worden geformuleerd is het van belang dat beide partijen hun visie over het conflict kunnen weergeven en de oplossingen kunnen inbrengen die voor hen toereikend zouden zijn. Dit verloop is van belang in een mediationtraject aangezien veel conflicten ontstaan door een “eenvoudige miscommunicatie”.

De rol van een mediator

Doordat beide betrokkenen gebruik maken van de diensten van dezelfde mediator (en zij het gehele traject gezamenlijk doorlopen), heeft de mediator een volledig neutrale rol. Deze persoon zal dus geen mening ventileren of de belangen van een van de betrokkenen behartigen omdat dit de uitkomst van dit traject kan beïnvloeden. Een mediator zal uiteraard wel bemiddelen tussen de partijen als de situatie hierom vraagt of op een andere manier bijspringen als de betrokkenen zelf dreigen vast te lopen in het traject. Het resultaat hiervan is dat de betrokkenen meer open gaan staan voor elkaars ideeën wat de slagingskans van mediation uiteraard zal vergroten. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat ruim 75% van de mediation trajecten succesvol worden doorlopen.

Voordelen van mediation

Mediation is een traject dat zeer goed aansluit op veel praktische wensen. Dit begint uiteraard met de veelzijdige toepasbaarheid van dit traject. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van mediation om een echtscheidingstraject te doorlopen maar ook om bijvoorbeeld arbeidsconflicten, financiële kwesties of geschillen binnen de familie weg te nemen.  

Het is een traject waarvan op iedere locatie gebruik van kan worden gemaakt. Naast de mogelijkheid van fysieke ondersteuning, waarbij gebruik gemaakt wordt van de diensten van de mediator op diens kantoor in Tilburg, kan de ondersteuning ook volledig online worden aangeboden. Doordat het mediationtraject gezamenlijk door de betrokkenen wordt doorlopen, hebben zij zelf alle mogelijkheden om het tempo hiervan te bepalen. 

Voor veel betrokkenen is het belangrijkste voordeel van mediation op financieel gebied te vinden. Doordat alleen een mediator is betrokken bij het oplossen van het traject, wordt er een flinke besparing gedaan op de ureninzet in vergelijking met de optie om gebruik te maken van individuele advocatuur om belangen te behartigen en een eventuele rechtsgang. Mediation is dan ook veruit de voordeligste vorm van ondersteuning binnen de juridische sector.

Waarom mediation niet helemaal past binnen de juridische sector

Hoewel mediation wordt gezien als een ondersteuningsvorm die binnen de juridische sector valt, is dit niet helemaal in lijn met het aanbod. Allereerst wordt een mediation traject doorlopen met als voornaamste doelstelling om een conflict weg te nemen zonder dat hiervoor de hulp van de rechter nodig is of wordt geminimaliseerd in geval van echtscheidingen. Daarnaast is het aanbieden van ondersteuning op dit gebied niet voorbehouden aan mensen met een juridische achtergrond. Naast advocaten of juristen kunnen ook andere professionele aanbieders deze hulpverlening aanbieden, mits zij maar MfN- of ADR gecertificeerd als kwaliteitserkenning.

Tot slot is er sprake van een sterk contrast tussen mediation en de juridische sector. De dienstverlening is immers voor veel mensen zeer toegankelijk in tegenstelling tot de branche waarin het valt. Voor veel mensen heeft de juridische sector een lastige structuur en is niet goed te doorgronden. Hierdoor wordt het als groot struikelblok ervaren om een overwogen keuze te maken voor een geschikte mediator uit een plaats als Tilburg omdat de specialisatie en de werkwijze van een specifieke mediator lastig in kaart kan worden gebracht. het vergelijken van het grote aanbod van mediators die hun diensten aanbieden in Tilburg is daarmee helemaal onbegonnen werk.

Hoe Judex overzicht biedt in het grote aanbod van mediators in Tilburg

Om rechtzoekenden de benodigde transparantie, gemak en kwaliteit te bieden bij het maken van hun keuze voor een geschikte mediator, heeft Judex.nl een handige vergelijker ontwikkeld. De in aanmerking komende mediators worden in beeld gebracht op basis van de ondersteuningsbehoeften die in de zoekfilters worden weergegeven. Op deze manier bieden we overzicht in het grote aanbod van mediators in Tilburg, maar ook in andere grotere plaatsen uit de provincie Noord-Brabant. 

De mediators die we aanbevelen zijn aangesloten bij ons netwerk en voldoen hiermee aan onze eisen met betrekking tot MfN- of ADR certificering, werkwijze en prijsstelling. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze service garanderen. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen in Tilburg.