Online tool om geschikte mediator uit Oosterhout te vinden

Online tool om geschikte mediator uit Oosterhout te vinden

Mediation is een moderne vorm van juridische ondersteuning. Het is een vorm die sterk in populariteit is toegenomen. Steeds meer mensen die de intentie hebben om gebruik van juridische dienstverlening maken de keuze voor mediation. De vele praktische voordelen van mediation liggen hieraan ten grondslag. Om aan de sterk toenemende vraag te voorzien, hebben veel advocaten, juristen en andere professionele aanbieders doen besluiten om mediation in hun dienstenpakket op te nemen. Hoewel dit een gunstige ontwikkeling voor rechtzoekenden lijkt, is het tegendeel het geval. De juridische sector is immers lastig te doorgronden waardoor het niet eenvoudig is om een geschikte mediator te vinden. Dit is zeker van belang in grotere plaatsen zoals Oosterhout. Judex.nl heeft hiervoor een online vergelijkingstool ontwikkeld waarmee op een eenvoudige manier overzicht kan worden gecreëerd in het aanbod van mediators in deze Noord-Brabantse plaats.

Waarom mediation flink in populariteit is toegenomen

De toegankelijkheid van mediation is een van de reden dat steeds meer mensen ervoor kiezen om dit traject te doorlopen om een conflict weg te nemen of een echtscheidingstraject te doorlopen. De betrokkenen kunnen grote invloed uitoefenen op de manier waarop een traject kan worden doorlopen. Dit komt omdat deze personen de invulling hiervan zelf bepalen. De gedachtegang achter mediation is immers dat de betrokkenen gezamenlijk de stappen binnen dit traject doorlopen en uiteindelijk zelf de onderlinge afspraken die hieruit voortkomen formuleren. Een mediator zorgt hierbij voor een maatwerk ondersteuning waarbij de intensiteit hiervan wordt afgestemd op de wensen van de strijdende- of scheidende partijen. Deze vorm van zelfstandigheid spreekt veel mensen (in meerdere opzichten) aan.

De rol van een mediator

Doordat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator, vervult deze persoon een neutrale rol. Deze rol wordt hiermee niet minder belangrijk. De voornaamste taak van een mediator is het begeleiden van de betrokkene door alle stappen die gezet moeten worden om uiteindelijk tot de oplossingen voor een situatie te komen waar zij beiden achter staan. Hierbij zal de mediator uiteraard geen mening vormen of de belangen van een van de betrokkenen behartigen. Dit is van groot belang om hiermee beïnvloeding van de uiteindelijke besluitvorming te voorkomen. 

Een mediator kan wel een bemiddelende functie hebben om beide betrokkenen zich open te laten stellen voor de visie van de andere partij. Daarnaast zal de mediator helpen met het in kaart brengen van de mogelijke oplossingen en de eventuele consequenties van een gemaakte keuze inzichtelijk maken. Daarnaast zal een mediator de nodige ondersteuning bieden als de betrokkenen zelf dreigen vast te lopen gedurende het traject.

Belangrijkste doelstelling van mediation

De belangrijkste doelstelling van mediation is het wegnemen van een conflict, zonder dat deze uit de hand loopt en hierdoor voor de betrokkenen zelf onoplosbaar wordt. Hiermee wordt uiteraard voorkomen dat de onderlinge verhoudingen onnodig zullen verslechteren en dat de hulp van een rechter moet worden ingeschakeld om een geschil weg te nemen. In veel gevallen adviseert een rechter zelfs om een mediationtraject te doorlopen om niet onnodig tot een oordeel te hoeven komen. In veel gevallen is een “eenvoudige miscommunicatie” de oorzaak van conflicten en is een rechtsgang dan ook helemaal niet nodig. 

In het geval van echtscheidingen is het wettelijk gezien niet mogelijk om een rechtsgang te voorkomen. Door al in het traject dat hieraan vooraf gaat al de onderlinge afspraken te maken, zal de invloed van de rechter beperkt worden tot het beoordelen of de onderlinge overeenkomst rechtsgeldig en reëel is.

Voordelen van mediation

Mediation biedt volop mogelijkheden om een conflict binnen een relatief kort tijdsbestek weg te nemen of een echtscheidingstraject op de meest efficiënte manier te doorlopen. Het belangrijkste voordeel van mediation ligt voor veel mensen op financieel gebied. Door het gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator wordt er een flinke besparing gedaan op de inzet van juridische uren. Daarnaast worden er veel kosten bespaard om een rechtsgang te voorkomen of de invloed van de rechter te beperken bij echtscheidingen. Hierdoor is mediation veruit de meest voordelige vorm van juridische dienstverlening.

Het belang van het creëren van overzicht in het aanbod van mediators in Oosterhout

Mediation kenmerkt zich door de veelzijdige inzetbaarheid. Het is een traject waarvoor gekozen kan worden in situaties als arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid. Dit onderstreept het belang om de keuze te maken voor een mediator uit Oosterhout die voldoende kennis heeft op het gebied waarin een conflict is ontstaan of gespecialiseerd is in echtscheidingen. 

Bij de keuze voor een geschikte mediator uit Oosterhout is het ook van belang dat de Oosterhoutse mediator een werkwijze heeft die aansluitend is op de wensen van de betrokkenen. Ook op dit gebied kunnen er diverse keuzes gemaakt worden. Deze opties hebben onder andere betrekking op de intensiteit van de ondersteuning en de vorm hiervan (fysiek, online of een combinatie van deze opties). Als deze aansluiting er niet is, kan dit een soepele voortgang van een mediationtraject ernstig in de weg staan. Deze veelzijdige keuzemogelijkheden van mediation is een van de reden dat er veel mediators actief zijn in een grotere plaats als Oosterhout. Voor iedere wens en doelstelling is er in deze Noord-Brabantse plaats wel een geschikte mediator te vinden. Judex heeft hiervoor een vergelijker ontwikkeld waarmee op een eenvoudige manier een overwogen keuze kan worden gemaakt.

Eenvoudig een keuze maken voor een passende mediator uit Oosterhout        

Judex is gespecialiseerd op juridisch gebied en houdt zich bezig met het informeren en bieden van nuttige inzichten aan rechtzoekenden. We hebben hiervoor onder andere een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators opgezet die wat ons betreft in aanmerking komen om begeleiding te bieden in bij het doorlopen van een mediationtraject. De beschikbare mediators kunnen zowel per provincie (Noord-Brabant) als per plaats (Oosterhout) worden weergegeven. Tevens wordt het direct zichtbaar op welke gebieden de mediators uit Oosterhout ondersteuning kunnen bieden en stellen de mediators zich persoonlijk aan u voor. Deze informatie biedt een uitstekende basis om een overwogen keuze te maken. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen in Oosterhout.