Mediator uit Oss voor het oplossen van conflicten of ondersteuning bij het scheiden

Mediator uit Oss voor het oplossen van conflicten of ondersteuning bij het scheiden

Een mediator vinden die zijn of haar diensten aanbiedt in de plaats Oss is geen lastige opgave. De keuze maken voor een geschikte mediator is echter minder eenvoudig. Dit komt omdat er een groot aantal mediators in deze plaats in de provincie Noord-Brabant werkzaam zijn om aan de toenemende vraag in mediation te voorzien. Daarbij komt dat mediation een erg veelzijdig traject is waarbij er zelfs veel keuzes te maken zijn met betrekking tot de vorm waarop de ondersteuning wordt aangeboden. Deze factoren maken het lastig om een geschikte mediator uit Oss te vinden. Het gecompliceerde karakter van mediation helpt hier uiteraard niet bij. Judex.nl heeft hiervoor een handige vergelijker ontwikkeld waarmee op een eenvoudige manier een overzicht kan worden gecreëerd in het aanbod van mediators uit Oss

De belangrijkste kenmerken van mediation

Mediation is een vorm van juridische hulpverlening waarvoor gekozen kan worden om een conflict op een relatief eenvoudige wijze weg te nemen of een echtscheidingstraject te doorlopen. Een van de belangrijkste kenmerken van mediation is dat de betrokkenen het traject gezamenlijk doorlopen. Een mediator biedt zijn of haar diensten dus aan beide partijen tegelijk aan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een open overlegstructuur waarin de diverse stappen die nodig zijn om het traject te doorlopen worden gezet. 

Deze stappen bestaan uit het in kaart brengen van de situatie, het formuleren van de mogelijke oplossingen en afspraken die kunnen worden gemaakt om de ontstane situatie op te lossen en het sluiten (en schriftelijk vastleggen) van een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt uiteindelijk geformuleerd door de betrokken partijen zelf. De mediator heeft uiteraard een neutrale rol in dit proces omdat de betrokkenen gezamenlijk het mediationtraject doorlopen. Deze juridische hulpverlener zal de bemiddelende en begeleidende rol hierbij vervullen zonder hierbij een mening te vormen. Dit zou immers van invloed kunnen zijn op het verloop van het proces.

Essentiële voorwaarden om een mediationtraject te kunnen doorlopen

Mediation is een zeer toegankelijk en transparant traject waarbij de betrokkenen voor een groot deel het tempo van het doorlopen hiervan kunnen bepalen. Daarnaast kunnen er keuzes worden gemaakt die betrekking hebben op de intensiteit van de ondersteuning en de vorm waarop dit aangeboden (fysiek, online of in combinatie van deze opties). De bereidheid van de betrokkenen om gezamenlijk het traject te doorlopen, de ruimte om samen tot oplossingen te komen en het vertrouwen dat dit traject voor het gewenste resultaat zal zorgen zijn essentiële voorwaarden om een mediationtraject te kunnen doorlopen. Mediation kan immers alleen op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. In de praktijk komt het erop neer dat niemand gedwongen kan worden om aan mediation mee te werken.

Financiële voordelen van mediation

De keuze voor mediation brengt meerdere financiële voordelen met zich mee. Het directe financiële voordeel komt voort uit het gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator. Hierdoor wordt er een flinke besparing gedaan op de inzet van juridische uren en de bijbehorende kosten. Dit is zeker het geval in vergelijking met de keuze om gebruik te maken van afzonderlijke advocaten. 

De doelstelling van mediation heeft indirect betrekking op de kosten. Het traject wordt immers doorlopen met als doelstelling om te voorkomen dat een conflict verder zal escaleren met als gevolg dat alleen een rechter de oplossing kan bieden. In veel situaties (ruim 75%) wordt dit soort situaties met het doorlopen van een mediationtraject voorkomen. Bij een echtscheiding is dit gedeeltelijk van toepassing omdat het in Nederland wettelijk niet mogelijk is om te scheiden zonder de stap naar de rechter te maken. Door te kiezen voor mediation kan de invloed van de rechter (en daarbij de bijbehorende kosten) wel worden geminimaliseerd.

Het belang van het kiezen voor een geschikte mediator uit Oss

Een mediationtraject kan worden doorlopen in een grote diversiteit aan situaties. Hierbij kan gedacht worden aan arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid. Dit benadrukt het belang om te kiezen voor een geschikte mediator uit Oss. Door een keuze te maken voor een juridische ondersteuner die minder verstand heeft op het gebied van de ontstane situatie (en een werkwijze heeft die niet aansluit op de wensen van de betrokkenen) kan een soepele voortgang van een mediationtraject erg onder druk komen te staan. 

Meest praktische manier om een geschikte mediator uit Oss te selecteren

Als rechtzoekenden internet raadplegen om zoek te gaan naar een mediator die in Oss werkzaam is, zien zij een zeer groot aanbod van mediators die in echtscheidingen gespecialiseerd zijn en een aantal “andere” mediators die hun diensten in deze plaats in de provincie Noord-Brabant aanbieden. Dit grote aanbod maakt het lastig om een overwogen keuze te maken voor een in scheidingen gespecialiseerde mediator uit Oss te maken. Iedereen mag zich immers wettelijk gezien als mediator aanbieden, zonder hiervoor over de juiste diploma’s of certificaten te beschikken.

Rechtzoekenden die op zoek zijn naar een geschikte mediator voor ondersteuning om een onderling conflict op te lossen, moeten een beeld vormen over de specialisatie en werkwijze van “andere” mediators. Dit is in de praktijk geen eenvoudige opgave aangezien de juridische sector niet erg transparant is en een gecompliceerde structuur heeft. Hierdoor is het voor rechtzoekenden niet eenvoudig om aan de informatie te komen die als basis zal dienen om een overwogen keuze te maken voor een geschikte mediator uit Oss. Judex heeft echter een vergelijker ontwikkeld waarmee op een eenvoudige manier het aanbod van mediators uit Oss op een rijtje kan worden gezet. Dit is de meest praktische manier om een geschikte mediator uit Oss te selecteren.

Overzicht in het aanbod van mediators uit Oss

Judex houdt zich bezig met het bieden van informatie en waardevolle inzichten die voor rechtzoekenden van belang zijn bij het maken van een keuze voor een geschikte mediator die werkzaam is in Oss. Hiervoor hebben we een vergelijker ontwikkeld waarmee er de meest geschikte match gevonden kan worden tussen de ondersteuningsbehoefte en de hiervoor in aanmerking komende mediators uit Oss. De MfN- of ADR gecertificeerde mediators uit Oss die wij aanbevelen, zijn aangesloten in ons netwerk en voldoen hiermee aan de strenge voorwaarden die we gesteld hebben op het gebied van werkwijze en prijsstelling. Hiermee kunnen we rechtzoekenden de kwaliteit van onze service garanderen. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen in Oss.