Handige tool om een overwogen keuze te maken uit het grote aanbod van mediators in Veldhoven

Handige tool om een overwogen keuze te maken uit het grote aanbod van mediators in Veldhoven

Als u ervoor kiest om Google te raadplegen met als doelstelling om met de term “mediator Veldhoven” een inzicht te krijgen welke mediators uit deze Noord-Brabantse plaats u het beste kunnen ondersteunen, zult u snel ervaren dat er nog een flinke uitdaging te wachten staat. Net als in iedere andere grotere plaats in Nederland, is er sprake van een groot aanbod van mediators in Veldhoven. Om u toch de benodigde inzichten op dit gebied te geven, heeft Judex.nl een handige online vergelijker ontwikkeld. De gegevens uit deze tool kunnen als goede basis dienen om een overwogen beslissing te nemen welke mediators uit Veldhoven de beste invulling kunnen geven aan uw ondersteuningsbehoefte.

Waarom er sprake is van een groot aanbod van mediators in Veldhoven

Het grote aanbod van mediators die werkzaam zijn in Veldhoven is een direct gevolg van de stijgende interesse in deze vorm van juridische dienstverlening. Mediation is immers een traject wat doorlopen kan worden om op een snelle en eenvoudige wijze een conflict weg te nemen of een echtscheidingsprocedure te doorlopen. De conflicthantering kan ingezet worden om situaties als arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken of conflicten met de overheid weg te nemen.

Een ander praktisch voordeel van mediation is dat ondersteuning bij het doorlopen van het traject op iedere gewenste locatie kan worden aangeboden. Er kan worden gekozen voor een fysieke ondersteuning, waarbij het traject wordt doorlopen aan de hand van een of meerdere afspraken op het kantoor van de mediator in (de regio van) Veldhoven. Een andere optie is om gebruik te maken van een ondersteuning die volledig online aangeboden waarmee ondersteuning bij het traject locatieonafhankelijk wordt gemaakt. Dit is mogelijk omdat mediation voor een deel een zelfstandig karakter heeft en de betrokken partijen voor een groot deel zelf invloed uit kunnen oefenen op het tempo wat bij het doorlopen van het traject wordt aangehouden. Dit biedt mogelijkheden om een geschil binnen een korte tijd weg te nemen of een echtscheidingstraject in een relatief hoog tempo te doorlopen, iets wat veel mensen als belangrijk voordeel zien.

De stappen die bij een mediation traject worden doorlopen

De stappen die bij een mediation traject worden doorlopen, hebben voornamelijk betrekking op het vinden van oplossingen om een situatie weg te nemen. Er wordt niet of nauwelijks inhoudelijk op de situatie ingegaan. Deze “werkwijze” heeft hierdoor weinig effect op de onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen. Daarbij komt dat de betrokkenen gezamenlijk het traject doorlopen. De achterliggende gedachte van mediation is dan ook dat er een open overlegstructuur wordt gevormd waarin de betrokkenen in staat worden gesteld om hun visie op de ontstane situatie te bespreken, de oplossingen formuleren die wat hun betreft in aanmerking komen om de omstandigheden weg te nemen en hieruit een overeenkomst te formuleren waar de betrokkenen gezamenlijk achterstaan.

De neutrale rol van de mediator

Mediation heeft een persoonlijk karakter. Een mediator biedt hierbij de begeleiding die de betrokkenen nodig hebben om tot de gewenste oplossingen te komen. Deze begeleiding kan bestaan uit het bieden van begeleiding gedurende het doorlopen van de diverse stappen maar ook uit bemiddeling of andere vormen van ondersteuning als de betrokkenen zelf dreigen vast te lopen in het traject. 

Een mediator heeft uiteraard een neutrale rol en zal geen oordelen vormen. Dit is van groot belang om beïnvloeding van de uitkomst van het traject te voorkomen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat dit precies de ondersteuning is waar in veel situaties behoefte aan is. In meer dan driekwart van de gevallen blijkt mediation toereikend te zijn om een ontstane situatie op een manier op te lossen waar beide partijen volledig achterstaan.

Mediation als voordeligste vorm van juridische ondersteuning

Mediation is een traject dat wordt doorlopen op basis van vrijwilligheid. Niemand is hiertoe verplicht. De bereidheid van de betrokkenen om gezamenlijk het traject te doorlopen, de ruimte voor het vinden van oplossingen en het vertrouwen in de goede afloop van een traject zijn de belangrijkste voorwaarden om voor een mediationtraject te kunnen kiezen. Veel mensen maken graag deze keuze. Mediation is immers de voordeligste vorm van juridische ondersteuning. Door het gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator wordt er immers een forse besparing gedaan op de inzet van juridische uren. 

Het belang van het maken van een keuze voor een geschikte mediator uit Veldhoven

Door het veelzijdige karakter van mediation is het voor een soepele voortgang van het traject van groot belang om te kiezen voor een mediator die een aanbod heeft die aansluit op de wensen van de betrokkenen. Juist deze stap wordt door veel mensen gezien als grootste struikelblok binnen een traject. Door het gecompliceerde karakter van de juridische sector is het lastig te bepalen welke mediator hiervoor het beste in aanmerking komt. Dit is zeker het geval in plaatsen als Veldhoven, waar er sprake is van een groot aanbod van mediators.

Vergelijker van Judex om een overwogen keuze te maken voor een mediator uit Veldhoven

Judex.nl is gespecialiseerd op juridisch gebied en houdt zich bezig met informatievoorziening van rechtzoekenden. We zijn hiervoor onder andere ingesprongen op de behoefte aan transparantie, gemak en kwaliteit op dit gebied door een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators op te zetten. Om rechtzoekenden de gelegenheid te bieden om op een eenvoudige wijze een overwogen keuze te maken, hebben we een vergelijker ontwikkeld waarmee de gegevens van de in aanmerking komende mediators uit een specifieke regio (Veldhoven of een ander gebied in de provincie Noord-Brabant) op het beeldscherm verschijnen op basis van de selectiecriteria die kunnen worden weergegeven. Door het gebruik van deze vergelijker kunnen rechtzoekenden veel tijd en moeite besparen. Een blik in een online zoekmachine als Google maakt snel duidelijk hoe praktisch het gebruik van deze vergelijker is. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen in Veldhoven.