Wanneer is sprake van verzwijging van medische klachten bij indiensttreding?

Wanneer is sprake van verzwijging van medische klachten bij indiensttreding?

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst mag de werknemer geen medische informatie verzwijgen waarvan hij weet of kan begrijpen dat hij vanwege de kwaal ongeschikt is voor de functie. Dit geldt ook in geval de werkgever geen daarop gerichte vragen heeft gesteld.