Hoge Raad buigt zich in twee arresten over de billijke vergoeding

Hoge Raad buigt zich in twee arresten over de billijke vergoeding

De Hoge Raad heeft twee arresten gewezen over de billijke vergoeding. Het ene arrest heeft betrekking op de billijke vergoeding wegens verwijtbaar handelen van de werkgever, het andere arrest op de billijke vergoeding als alternatief voor herstel van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad bevestigt de gezichtspunten die in het New Hairstyle-arrest zijn gegeven en doet enkele aanvullingen.