Ontslag op staande voet wegens niet aanpassen van LinkedIn-profiel

Ontslag op staande voet wegens niet aanpassen van LinkedIn-profiel

Na een functiewijziging verrichtte de werknemer in de onderhavige zaak geen marketingwerkzaamheden meer voor zijn werkgever. Desondanks stond op zijn LinkedIn-profiel nog altijd de functie marketingconsultant. Bovendien stond onder zijn profielfoto de tekst Marketing & PR. Werkgever wilde dat de werknemer zijn profiel in overeenstemming zou brengen met de nieuwe stand van zaken, maar deze gaf daar geen gehoor aan. Mocht hij ontslagen worden?