De valkuil van de proefherplaatsing

De valkuil van de proefherplaatsing

Bij een reorganisatie is de werkgever verplicht na te gaan of werknemers herplaatst kunnen worden. Bij twijfel aan de geschiktheid van de werknemer voor een functie, kan de werkgever kiezen voor een proefherplaatsing. De werkgever en de werknemer spreken in zo'n geval een termijn af waarbinnen op de werkplek bezien wordt of de functie al dan niet passend is. Dit is een mooie oplossing en vaak beter dan de momentopname van een assessment. Maar let op.